Gå til sidens hovedinnhold

Yrkesfagopplæringen mangler nødvendig utstyr

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Aftenposten 18. oktober kunne vi lese om utstyrssituasjonen på yrkesfag i de videregående skolene i Norge. Rektor Kristin Støten på Halden videregående skole uttrykker bekymring for situasjonen rundt innføring av nye læreplaner på yrkesfag og dertil mangel på utstyr. Tilgang på nødvendig utstyr og råvarer er en forutsetning for å kunne drive yrkesopplæring i tråd med læreplanen. Utdanningsforbundet har gjennom tidligere undersøkelser vist at mange skoler mangler dette. Våren 2020 gjennomførte Utdanningsforbundet en ny spørreundersøkelse for å få oppdatert kunnskap om utstyrssituasjonen ved yrkesfaglige utdanningsprogram. Undersøkelsen avdekker blant annet at;

· 30 prosent av lærerne rapporterer at elevene ikke har tilgang på de råvarene som kreves for å nå kompetansemålene i læreplanen.

· 42 prosent av lærerne oppgir at elevene mangler nødvendig utstyr i yrkesfaglige programfag.

· Cirka 50 prosent av lærerne har ansvar for utstyr som kan medføre fare, og som krever særlig forsiktighet ved bruk i opplæringen

Rapporten viser at det er store variasjoner mellom de ulike utdanningsprogrammene, og særlig elektrofag og andre tekniske retninger topper denne uheldige statistikken. Dette skyldes naturlig nok at dette er utdanningsprogram som krever avansert og kostbart utstyr. Fører dette til at elevene henger etter allerede før de kommer ut i lære? Blir ungdommen klar for arbeidslivet på denne måten?

Samme rapport fra Utdanningsforbundet viser en nedadgående trend i antall yrkesfaglærere som får innvilget søknad om etter- og videreutdanning, selv om søkertallene har gått opp. Både UDIR og skoleeier har avslått flere søknader for 2021 enn året før. Dette er dårlige signaler å sende til alle yrkesfaglærerne som gjerne vil ta etterutdanning til det beste for elevene og egen faglig utvikling.

Vi har ikke spesifikke tall for utstyrssituasjonen i Innlandet, men det er grunn til å anta at trenden er den samme her som i andre fylker. Vi har allerede fått henvendelser om dette fra bekymrede tillitsvalgte ute på skolene.

Utdanningsforbundet Innlandet mener utstyrssituasjonen i Innlandet fylkeskommune bør kartlegges, og det må settes av midler til å rette opp mangler ute på skolene, slik at elevene får den opplæringen de har krav på.

Men hvor skal man ta pengene fra? At Regjeringen ved kunnskapsminister Guri Melby (V) skyver det økonomiske ansvaret ned på fylkene, er ikke uventet. Derfor må fylkespolitikerne ta ansvar! Fylkeskommunen er allerede hardt presset ved at de statlige rammetilskuddene reduseres med den forventede elevnedgangen. Allerede neste år er det meldt at fylkeskommunen må spare 100 millioner.

Tillitsvalgte i videregående opplæring fra andre fylker melder om kutt i det yrkesfaglige tilbudet fordi det er så kostbart. Heldigvis er ikke det realiteten i Innlandet, men Utdanningsforbundet frykter at det kan bli konsekvensen her også dersom ikke rammetilskuddet til fylkeskommunen økes. De politiske partiene har i over et tiår snakket om et løft for yrkesfagene, og at Norge trenger flere fagarbeidere. Fortsetter trenden slik vi nå ser, går yrkesopplæringen en dyster framtid i møte.

Kommentarer til denne saken