Norges første høgskole for fagarbeidere har fått klarsignal til etablering med den første bachelorgraden på plass. Dette har seks fylkeskommuner på Østlandet jobbet sammen for å oppnå i flere år, nå lykkes vi, dette er banebrytende historie. Tilbudet om bachelor i byggeplassledelse etableres på Gjøvik sammen med Fagskolen Innlandet. Dette er et tilbud lenge etterspurt av næringslivet, og mange fagarbeidere har stått klare med sin søknad lenge. Jeg er glad de nå kan sende denne søknaden.

Fagarbeidere er mangelvare i framtida dersom vi ikke gjør endringer. NHO har sagt det kan på landsbasis handle om 35 000 fagarbeidere vi ikke har, og da må vi som er politikere stille oss spørsmål om hvorfor det er slik også må vi gjøre noe med det. Yrkesstolthet er viktig i alle yrker, om det er basert på et fagbrev eller om det er basert på en mastergrad fra universitetet. I mange år har det vært snakk om en lav status på yrkesfaglig utdanning. Det er kampen vi som kjemper for fagarbeidene tar hver eneste dag. Vi finner oss ikke i at en type utdanning er dårligere enn noen annen. Etableringen av en yrkesfag bachelor på Gjøvik er en del av denne kampen.

Når næringslivet også melder om hull i utdanningssystemet må vi ta det på alvor. I dag finnes det ingen yrkesfaglige bachelorgrader, og vegen fram til dit vi er i dag har vært lang. Det er ikke enkelt å utfordre et satt system, som skolesystemer ofte blir. Høgskoler og universiteter verner om sine grader, statuser og titler. Det vi i disse seks fylkeskommunene nå gjør er å utfordre det etablerte, fordi vi må levere på de kompetansebehovene næringslivet har.

Fylkesutvalget bevilget før sommeren sju millioner kroner for at vi raskt skulle få dette på plass i våre lokaler ved Fagskolen Innlandet når godkjenningen fra NOKUT kom på plass. Denne etableringen er den første i sitt slag her i Norge, og det skjer altså her hos oss. Det skal vi jammen være stolte av, det er i alle fall jeg. Vi har mulighet til å oppnå akkurat det vi vil, bare vi setter oss ned og gjør jobben. Tusen takk til alle som har sørget for at dette nå er mulig, og lykke til alle framtidige studenter!