Gå til sidens hovedinnhold

Yrkesfag er like populært som studieforberedende på Vg1

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er flere gutter som søker til helse- og oppvekstfag på vg1, men de guttedominerte programretningene forblir guttedominerte.

For andre år på rad på landsbasis er det like mange søkere til yrkesfag som til studieforberedende utdanningsprogram på Vg1, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Over én av fem søker læreplass i helse- og oppvekstfag, og det er 13 prosent flere søkere til teknikk og industriell produksjon på Vg1 enn i fjor. Studiespesialisering er imidlertid utvilsomt størst fortsatt, med over en tredel av alle søkere.

Flere gutter søker til helsearbeiderfag i Oppland

Utdanningsprogrammet med høyest poenggrense i Oppland er folkemusikklinja (47,8) ved Vinstra videregående skole, ifølge tall fra Oppland fylkeskommune. Studieforberedende helse- og oppvekstfag (45,3) og studieforberedende med kunst, design og arkitektur (45,0) ved Gjøvik videregående skole følger etter.

For kunst, design og arkitektur er det en økning fra 39,0 i fjor, mens studieforberedende helsearbeiderfag har økt fra 44,7. Imidlertid har sistnevnte økt fra 37,9 i 2017-opptaket.

Økningene skyldes at flere søker seg til disse programområdene, som tradisjonelt har store kjønnsforskjeller. Av totalt 487 søkere til helsearbeiderfag med studieforberedende i år er 94 gutter, mens det i 2017 var 74 gutter av 395 søkere totalt. 20 søkere fikk tilbud om studieplass i førsteinntaket. Kunst, design og arkitektur har hatt en økning i antall søkere fra 18 i fjor til 36 i år. Her fikk 16 søkere tilbud om studieplass.

Les også

Yrkesfag er gullbilletten inn i arbeidsmarkedet

Store kjønnsforskjeller

Mens de tradisjonelt mannsdominerte programmene fortsetter å være mannsdominerte, har andelen gutter økt innen programretningene med størst overvekt av jenter, ifølge utdanningsdirektoratet.

Gutter dominerer blant søkere til bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon, og kjønnsforskjellene her har vært stabile over tid. Innen de jentedominerte programretningene design og håndverk og helse- og oppvekstfag har imidlertid gutteandelen økt betydelige de siste ti årene.

Les også

158 søkere står uten tilbud om skoleplass – men Iselin (15) kom inn på førstevalget

Fra 2009 til 2019 har andelen gutter som søker til helse- og oppvekstfag økt fra 12 til 21 prosent. Innen design og håndverk har andelen gutter økt fra 10 til 26 prosent de siste ti årene. Ifølge utdanningsdirektoratet skyldes store deler av økningen at medieproduksjon ble innlemmet under design og håndverk i 2016.

Kjønnsforskjellene har derimot økt innen service og samferdsel, fra 50/50 kjønnsfordeling i 2009 til 63 prosent gutter i 2019.

Kommentarer til denne saken