Tirsdag 13. oktober presenterer Øystein Wang og Lars Johan Danbolt sin nye bok om Johannesevangeliet i Hov kirke.

De har jobbet en tiårsperiode med boken som har fått tittelen Begynnelser - Johannesevangeliet som foretelling, dialog og drama og er en bok for alle som er interessert i å utforske et av de mest betydningsfulle antikke skriftene, preget av både jødiske og greske kontekster, og med stor betydning for kristen kultur og identitetsdannelse gjennom 2000 år.