Når nytt sykehus blir etablert på Moelv – er det veldig bra at pasienter fra Hadeland kan kjøre tog til sykehuset. Det er bra å få knyttet Mjøsbyene sammen med jernbane. På denne måten blir de ett arbeidsmarked!
Legg trasé for ny jernbane ved siden av den forslåtte biltunnelen – og gjennomfør dette som første prosjekt!

Det er noen som kaller seg samfunnsplanleggere – hvor er de denne saken????