Joda, dyrt blir det, og ganske så teit også, men nå er det på tide å løfte blikket og se hva konstruksjonen «Vy» egentlig dreier seg om. For det handler ikke om merkevarebygging eller overbetalte konsulenter. Det handler ikke om manglede kompetanse hos ledelsen, styret eller generalforsamling, ei heller om forsinkelser, innstilte avganger og svekket tillit. Dette handler om å berede grunnen for privatisering og salg av felleskapets verdier. Svekker man folkets tilhørighet til navnet gjør man den prosessen mye enklere. Dette er markedsliberalisme, ideologi - ikke for «å løfte eller ruste selskapet for framtiden» men for å om litt overlate det til et marked som høyresiden alltid mener vet best. Koste hva det koste vil.

Selskapet dine foreldre og besteforeldre har betalt for og omtalt som «vårt», klargjøres for salg. Hadde det statseide selskapet fortsatt videre som NSB hadde protestene vært massive og debatten hadde handlet om felleskap, skattekroner identitet, trygghet og samfunnsnytte. Som «Vy» vil det om få år bli møtt med et skuldertrekk. Vi er nemlig blitt vant til dette, vi har blitt forledet til å tro at det er uunngåelig, at overgivelse til markedet er en naturlov. Privatisering og konkurranseutsetting har blitt en del av norsk dagligtale - markedsliberalisme og new public management den nye religionen.

Vi har etter hvert sett mange navnebytter, eksempler er Mesta, Equinor og nå altså VY. En fellesnevner er at det nye navnet også skal svekke tilknytningen til det offentlige eierskapet. Høyres programkomité har tidligere foreslått å selge vannkraften ved å fjerne hjemfallsretten og delprivatisere Statkraft. Flytoget er omdannet til aksjeselskap og Carl Ivar Hagen ønsket på 70-tallet å bytte bort olja vår mot knapper og glansbilder. Vi har tilknyttet oss utskjelte ACER, Kongsberg-gruppen er forsøkt solgt, eierskapet i Avinor er under sterkt press og Telenor er redusert til et selskap de fleste av oss har sluttet med å identifisere oss med og omtale som «vårt» for lenge siden. Men det ble bygd opp av våre foreldre og besteforeldres innsats og for våre skattepenger.

Regjeringen ville privatisere Statskog, uten å lykkes, men sterke krefter i regjeringspartiene vil fortsatt selge skogen og områdene som er lagt ut for salg har blitt utvidet. En sentral norsk verdi har vært at er skog, fjell og fiskevann skal være tilgjengelig for alle. Det sikres av allemannsretten som regjeringen for få uker siden stemte ned å grunnlovsfeste, selv om det ville gavnet felleskapet. Pressestøtten og NRK er under stadig press og stadig mer av offentlig virksomhet skal over på private hender, offentlig-privat samarbeid (OPS) er siste skudd på stammen. Hva gjør man ikke for å få puttet penger i private lommer.

For denne regjeringen vil alltid privatisering være løsningen og de har god tid. Neste gang de igjen sitter i posisjon vil NSB/Vy være slakteferdig, tilknytningen svekket og prosessen gjennomførbar. For Høyre og Frp er å redusere det statlige eierskapet et mål i seg selv, også i selskaper som går godt og som gavner felleskapet – og de er gode på irreversible reformer. Ideologi trumfer fornuft, ansattes vilkår og samfunnets interesser, alltid.

Kostnadssiden ved «Vy» er provoserer meg faktisk ikke så mye, omprofilering koster penger, og i et stort selskap masse penger. Men dette provoserer meg; Hvorfor man gjør dette, hvilke konsekvenser det har for ansatte, høyresidens blinde ideologiske tro på privatisering, det som virker som et ønske om å svekke felleskapet vårt og at felleskapets verdier gis bort. Den manglende interesse for hvem og hva det rammer er påfallende og ekstremt lite framtidsrettet. Vi må fortsette å bygge landet, ikke selge det ut bit for bit. Og det må gjøres i felleskap.

Om noe er positivt med dette må det være at siste rest av fornuftige velgere vil rømme fra Krf, og fra Venstre – om nå sistnevnte har noen igjen av det slaget. Nå er de gisler i en storstilt og ideologisk basert privatisering uten sidestykke. Og for å være konspiratorisk så frykter jeg faktisk for hva Frp etter hvert får lov til å gjøre med NRK som takk for lang og tro regjeringstjeneste før de blir avsatt ved valget i 2021. Får de viljen sin vil kompetansen statskanalen har opparbeidet seg på de snart nitti årene den har eksistert snart være spredd for alle vinder. Det har de villet lenge, og man kan saktens spørre seg om hvorfor det er så viktig for dem å svekke og diskreditere kunnskapsformidlere som NRK og de seriøse nyhetsmediene.

Det er bare litt over to år til neste stortingsvalg og denne regjeringen blir kastet så jeg skjønner jo at det haster med å få på plass de irreversible endringene som høyresiden er så provoserende gode på. Som Linda Helleland stolt sa om regjeringens jernbanereform i 2014; «Vi skal skvise så mye tannkrem ut av tuben at Ap ikke får puttet det tilbake,» for som vi jo vet; ingenting er viktigere enn økt privat profitt, privatisering av og skattelette for de få. Vi har skjønt det nå; ideologi trumfer alltid fornuft og felleskapets interesser. Lusa er lett å kjenne på gangen, disse endringene er initiert av dem. En leder i en heleid statsbedrift kunne neppe foretatt slike grep uten hyppige konsultasjoner og til slutt statsrådens, generalforsamlingens, godkjennelse. Dette er villet politikk og de styrer mot nok en storstilt privatisering. Før eller siden får det betydning for din arbeidsplass, dine arbeidsvilkår og din trygghet.