Vurderer å påklage valget i Søndre Land – i så fall kan det bli omvalg

– Klagefristen utløper onsdag. Vi vil benytte tirsdagen til å tenke oss godt om, og innhente eksterne råd og vurderinger.