Vraket forslaget om ungdomsskole på Mjøsstranda

Utvalg for oppvekst forkastet forslaget om en stor ungdomsskole i Gjøvik.