18-åring dømt for vold mot kvinne

Mannen skal ha opptrådt truende, voldelig eller på annen måte krenkende ovenfor kvinnen i en periode på åtte måneder.