Skjerpet straff for familievold

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Påtalemyndigheten nådde fram med anke.

En mann som først ble dømt i Gjøvik tingrett til å sone 2,5 måneder i fengsel, har fått straffen doblet av Eidsivating lagmannsrett.

Mannen dømmes for gjentatt vold mot sin samboer på Hadeland gjennom en periode på fire år, fram til våren 2014.

Saken kom opp i tingretten i januar i år. Påtalemyndigheten anket straffutmålingen til lagmannsretten, som har behandlet saken denne måneden.

«Lagmannsretten finner at den straff som ble fastsatt av tingretten er noe for lav. Utgangspunktet for straffutmålingen burde vært fengsel i sju måneder. I formildende retning skal det legges vekt på tiltaltes tilståelse», skriver retten, som også har tatt hensyn til at det gikk det den mener var uforholdsmessig lang tid fra forholdet ble anmeldt til det ble pådømt i tingretten.

Mannen i 30-årene er funnet skyldig i voldshandlinger som knyttneveslag, lugging og dytting. Gjøvik tingrett dømte ham til 120 dager fengsel hvorav 45 dager betinget. Det vil si 2,5 måneder reell soning. Eidsivating lagmannsrett har skjerpet straffen til fem måneder ubetinget.

I tillegg er mannen dømt til å betale sin tidligere samboer 50.000 kroner i oppreisningserstatning. Det inngikk i tingrettens dom.

Artikkeltags