Ensrud og tre andre fra flyklubben var til stede for å jobbe på et av småflyene der.

– Flyet som kom hadde problemer med landingen og valgte å avbryte, forklarer han.

– Da de forsøkte å gå opp igjen for å fly videre, kom de for lavt og traff noen trær i skogen rett nord for flystripa, fortsetter Ensrud.

Småflyet med tre personer om bord, satte da kursen mot Hamar flyplass. Der klarte de å lande trygt, og ingen personer ble skadet.

Jobbes med sikkerhet

Ensrud påpeker at det ikke er konkludert om årsaken ennå, og at det er politiet og havarikommisjonen som gjør dette. Han er glad det gikk bra med de tre personene som var i flyet.

– Man blir ganske prega sånn med en gang når det er slike hendelser. Det er jo en risiko i alt vi gjør, så vi prøver alltid å ivareta sikkerheten med gode marginer. Slike hendelser skjer ikke ofte, og det er mange år siden sist det hendte her, opplyser han.

Den gang var det et fly fra Hamar som styrtet i skogen nedenfor flyplassen her på Reinsvoll.

Ensrud forteller videre at de prøver å se nøkternt på det, og at det er viktig å jobbe kontinuerlig med sikkerheten.

Fly med tre personer om bord nær ved å styrte

Høyre side

Mats Torbjørnsson i Statens havarikommisjon sier til OA at det er tydelige merker på flyets høyre vinger og haleparti etter sammenstøt med et eller flere trær i skogen ved flyplassen på Reinsvoll.

– Hva er årsaken til nestenulykken?

– Det er for tidlig å si. Vi har fått en forklaring fra piloten, men vi vet ikke grunnen til hendelsen ennå. Men piloten gjorde nok en riktig beslutning da han satte kursen mot Hamar og landet her, sier Torbjørnsson.

Det er leder Hallvard Haklestad i Innlandet flyklubb og Hamar lufthavn enig i. Han opplyser at flyplassen utenfor Hamar har en beliggenhet som gjør den til et sted hvor det er trygt å lande.

– Det er ofte godt vær å lande i her, sier Haklestad.

Undersøker videre

Torbjørnsson i havarikommisjonen opplyser at det er sjelden ulykker med småfly, men at det hender fra tid til annen at det er avbrutte landinger.

Prosessen videre blir å avklare om havarikommisjonen skal opprette en undersøkelsessak.

– Det er ingenting som tilsier at det skal være noe direkte feil med flyet, men vi starter en forundersøkelse og vurderer omfanget og hva som kan læres av denne. Så tar vi en avgjørelse om vi skal ta opprette en undersøkelsessak hvor vi har kontakt med de involverte og flyklubben, sier Torbjørnsson.

Han sier avgjørelsen vil bli tatt til uka, og at han tror det vil bli opprettet en sak. Det vil da bli skrevet en rapport om hendelsen.