24. april var en merkedag for mange kommuner i Innlandet. NHO direktør Jon Kristiansen har i den forbindelse skrevet en god og viktig kronikk med tittelen «Slik kan politikerne hjelpe reiselivet – og seg selv». Jeg håper alle politikere leser den; Visit Innlandet og kronikkens budskap bør være en kilde til inspirasjon!

Gratulerer til Visit Innlandet! Jeg er sikker på at dere vil lykkes. Ikke bare er det en flott og mangfoldig region som ligger godt innenfor radiusen for dagsturisme fra Oslo. Dere har også skjønt verdien av samarbeid på tvers av kunstige grenser, noe som i seg selv er en stor verdi. Sammen med ressursgrunnlaget og kompetansen i regionen er det et fantastisk utgangspunkt for vekst og verdiskaping. Og ikke minst – det er bare starten på noe som kan bli større og som bør være til inspirasjon for kommunene som enda ikke er tilknyttet Visit Innlandet.

Kristiansen peker i sitt innlegg på noe helt sentralt, nemlig at det er skatteinntektene fra de ansatte i reiselivet som kommer kommunene til gode. I dagens Visit Innlandet-kommuner, Gjøvik, Ringsaker, Østre og Vestre Toten, Gran, Lunner, Jevnaker og Ringerike, - jobber 2800 personer i reiselivet og leverer til sammen 63 millioner i kommunekassa. Bruker en 63 millioner klokt får en mye velferd for de pengene; god skole, trygg eldreomsorg, gatelys og færre hull i kommunale veier. Det må vi politikere huske på. Overskuddsskatten fra bedriftene går rett i statskassa, mens deler av personskatten går i kommunekassa og litt til fylket også. Det er politikerne som skal velges til høsten som kan bidra til vekst og utvikling i næringslivet i din kommune, i din region.

Kristiansen avslutter med følgende oppfordring: «I kommunevalget gjelder det derfor å stemme på de partiene som tilrettelegger for at hoteller, restauranter, serveringssteder og opplevelsesbedrifter kan fortsette å vokse.» Det er jeg selvfølgelig enig med ham i. Men jeg har lyst til å legge til en viktig ting: Forutsetningen for vekst for mange av disse bedriftene er bruk av naturen og kulturlandskapet. Noen ganger dreier seg om skjenketider og alternativ bruk av fellesarealer. Noen ganger trengs nye reguleringsplaner eller bruksendringer. Da må man ikke bare stemme på de partiene som sier at de ønsker vekst og som vil vel, da må man stemme på de partiene som aktivt legger til rette for denne veksten gjennom praktisk politikk.

Høyre er et sånt parti. Vi vil legge til rette for sunn vekst på næringslivets premisser. Når det gjelder reiselivsnæringen så innebærer det ofte å se muligheter framfor begrensninger og å tenke vern gjennom bruk. Arbeiderpartiet går til valg på at de skal skape minst 1000 nye arbeidsplasser årlig i Innlandet. Vi i Høyre skal ikke skape en eneste arbeidsplass. Tvert imot skal vi bidra til en effektiv offentlig forvaltning som bruker folks skattepenger klokt og som får mest mulig velferd for hver krone.

Høyre går til valg på å legge til rette for at næringslivet skal skape nye arbeidsplasser. Høyre er opptatt av grenser for politikk og vi er opptatt av å spille på lag med næringslivet. For å få til vekst i et land som er et av verdens mest gjennomregulerte, og dyrt fordi byråkrati og regelstyring er kostbart, handler det om å spille mer på lag med næringsaktører som vil noe. Politisk godvilje koster ingenting; tvert imot – det kan faktisk være en svært god investering!

Potensialet er stort og Visit Innlandet er en kilde til inspirasjon og en påminnelse om hva som er viktig.