Nitrater og fosfater er nødvendige plantenæringsstoffer, men uønsket i drikkevann. Stor algevekst kan føre til oppblomstring av giftproduserende blågrønnalger (vist til i artikkelen). En utfordring kommuner tar på alvor. Det koster.

Fosfater er enkelt å fjerne, men det gjelder ikke nitrater. «Trøsten» – kommuners løsning(?) – er vannuttak på dyp hvor algene uteblir i mangel på lys. Hva med næringsstoffene? Ifølge artikkelen er det ikke påvist giftstoffer. Godt er det, men det må være tillatt å spørre: Giftige, for hvem? Voksne tåler høyere nitratkonsentrasjoner enn barn. For 20 år siden fikk rent drikkevann mye oppmerksomhet. Engasjerende og lærerike skoleprosjekter. I dag har Gjøvik kommune to vannuttak. Ingen grunn til å betvile kvaliteten, men blir vannkvaliteten – på sikt- godt nok ivaretatt? På sykkeltur i et naboland for flere år siden var det ikke tillatt å stikke tåa i innsjøer brukt som drikkevann. Her bader vi i drikkevannet.