Folk i dag

Malin og Maren Halvorsrud har giftet seg
Malin og Maren Halvorsrud
Tonje Nicolaisen og Freddy Johnsen har giftet seg
Tonje Nicolaisen og Freddy Johnsen
Ann Elisabet Kraby og Petter Aamodt Dahlby har giftet seg
Ann Elisabet Kraby og Petter Aamodt Dahlby
Eivor Kristin Hoff, Gran & Kristian Jørgensen,Karmøy har giftet seg
Eivor Kristin Hoff, Gran & Kristian Jørgensen,Karmøy
Karoline Unnli,Reinsvoll & Harald Mathisen,Gran har giftet seg
Karoline Unnli,Reinsvoll & Harald Mathisen,Gran
Lise Rønnevig og Morten Martinsen har giftet seg
Lise Rønnevig og Morten Martinsen
Wibeke Jeanette og Tord Arnekleiv Bugge har giftet seg
Wibeke Jeanette og Tord Arnekleiv Bugge
Miriam Røise og Daniel Cliffe har giftet seg
Miriam Røise og Daniel Cliffe
Berit og Rolf Strand har giftet seg
Berit og Rolf Strand
Maren Øverseth og Ole Anders Bekkelund har giftet seg
Maren Øverseth og Ole Anders Bekkelund
Ingvild Svendsrud og Henning Fossmo har giftet seg
Ingvild Svendsrud og Henning Fossmo
Solveig Hagen og Einar Magne Hagen har giftet seg
Solveig Hagen og Einar Magne Hagen