Folk i dag

Anita Nordal og Egil Dragonmoen har giftet seg
Anita Nordal og Egil Dragonmoen
Tina Gihle Røise og Mikkel Dullum Brendbakken har giftet seg
Tina Gihle Røise og Mikkel Dullum Brendbakken
Guro Fliflet Jacobsen og Vegard Frydenlund har giftet seg
Guro Fliflet Jacobsen og Vegard Frydenlund
Janne Elisabeth Viken og Erland Linnerud har giftet seg
Janne Elisabeth Viken og Erland Linnerud
Lene Roen Haugerud og Espen Klopp Haugerud har giftet seg
Lene Roen Haugerud og Espen Klopp Haugerud
Thea Lauvli Ødegård og Fredrik Sollihagen Gulbrandsen har giftet seg
Thea Lauvli Ødegård og Fredrik Sollihagen Gulbrandsen
Camilla wiker og Carl Haakon Schjøll har giftet seg
Camilla wiker og Carl Haakon Schjøll
Lisa Ringvold og Svein K. Heibø har giftet seg
Lisa Ringvold og Svein K. Heibø
Ann-Karin Huseby,Harestua & Morten Hoff,Gran har giftet seg
Ann-Karin Huseby,Harestua & Morten Hoff,Gran
Marthe Hageengen og Morten Kristoffersen har giftet seg
Marthe Hageengen og Morten Kristoffersen
Merete Hermansen Vangen og Vegard Magnussen Rønning har giftet seg
Merete Hermansen Vangen og Vegard Magnussen Rønning
Marion Haugen og Jonas Brudal Martinsen har giftet seg
Marion Haugen og Jonas Brudal Martinsen