Årsmøte i Gran/Tingelstad menighet

Søndag 17. mars kl.12:00
Kommunehuset Tingelstad
Brandbu, GranÅpne kart
kart
Menighetenes årsmøter starter straks opp. Årsmøtene gir et tilbakeblikk på forrige kalenderår med framlegg av årsmelding og regnskap for 2018. Årsmøtet gir også anledning til å se framover på viktige saker, og i 2019 blir Kirkevalget en slik viktig milepæl med valg av nye menighetsråd og bispedømmeråd. Menighetsrådet i Gran/Tingelstad inviterer til årsmøte for menigheten søndag 17. mars kl. 12.00 i Tingelstad kommunehus - rett etter gudstjenesten i Tingelstad kirke. Velkommen!