Bowls

Fredag 11. januar kl.12:00
Trivselshuset i Brua
Brandbu, GranÅpne kart
kart
Bowls er et spill som passer for alle aldre. Man spiller med 2-4 kuler hver. Kulene er litt i ubalanse, slik at de kan skrues inn mot målkula i andre enden. På midten av banen ligger et trestykke som man må komme utenom for å komme nærmest mulig målkula. I regi av Gran Frivilligsentral. Sosialt og helsefrembringende aktivitet.