Hanne Tyrmi: Alt er fanget i en forestilling

Lørdag 12. januar kl.11:00-16:00
Glasslåven Kunstsenter på Granavollen
kart
Hanne Tyrmi har skapt helt nye verk til det store høyloftede rommet i Glasslåven, i en utstilling som utnytter og kommuniserer med arkitekturen i rommet, de store trebjelkene, de mange vinklene og lyset fra de ulike vindusåpningene. De flate skulpturene i blankt stål og bly skal sveve over gulvet og speile arkitekturen. Tittel for utstillingen er: Alt er fanget i en forestilling. I Hanne Tyrmis nyproduserte utstilling for Glasslåven lar hun objektene stille spørsmålstegn ved sine omgivelser. To store objekter i løftestropper over gulvet speiler seg i hverandre og trekker alt de omgir seg med inn i overflaten. Det andre verket i rommet er en trestamme som henger fra taket, men som ser ut til å berøre gulvet. Overflaten er matt og i en jevn farge, og skal vise seg å være laget av et annet materiale enn tre. Alt er fanget i en forestilling som handler om motsetningsforhold – lett og tungt, vertikalt og horisontalt, hardt og mykt, overflate og kropp, levende og dødt – erkjennelsen av at kunst og mennesker først finnes i møtet med en annen. Hanne Tyrmi (f. 1954) er utdannet ved SHKS i Oslo (1981-85). Tyrmi arbeider innenfor et mangfold av skulpturelle uttrykk og teknikker som ofte kombineres med film, foto og tekst. Den eksperimenterende utforskingen av ulike medier forenes med skulpturelle håndverkstradisjoner, hvor objektene drives fram av en tiltro til materialenes særegne kvaliteter. Les mer om kunstneren på www.tyrmi.no Utstillingsperiode 24. nov 2018 - 20. jan 2019. Åpningstid lørd-sønd kl. 11-16 eller etter avtale.