Land-drapet i retten

TLF: 61 18 93 00 SMS/MMS: oatips til 2005 E-post: tips@oa.no Send video

Torsdag 29. Juni 2017

16:13

OA avslutter direkterapporteringen her.

Retten tar nå en pause før bistandsadvokat Sigurd Klomsæt skal holde sin prosedyre med krav om erstatning til Nils Olav Bakkens etterlatte.

16:07

Aktor har lagt ned påstand om at alle de tre tiltalte dømmes til fengsel i 20 år.

15:56

– Drapet har preg av en ren henrettelse. I tillegg kommer det at han ble brent levende. Han var bevisst da han ble satt fyr på. Han har følt på en smerte langt utenfor noe vi andre kan forestille oss, sier statsadvokaten.

15:46

Aktor ramser opp en rekke forhold han mener var såvel fysisk som psykisk medvirkning til drapet fra mor og sønns side. Det innebærer at han mener alle tre må dømmes i tråd med tiltalen.

15:36

Aktor tror bensinen var tenkt brukt som selve drapsvåpenet.

– Det må ha vært i forsettet til 36-åringen at Nils Olav Bakken skulle tas av dage da han fylte bensin på kanna. At Bakken ble forsøkt stripset først, indikerer at planen var å brenne ham, sier han.

– Bensinen har vært inne i bildet hele veien. Kniven fikk (36-åringen) først i hånda rett før han spurte «skal vi ta’n», fortsetter han.

15:24

– Det ligger innenfor (20-åringens) forsett å ta Nils Olav Bakken av dage. Han bidrar ikke fysisk til å hindre (36-åringens) handling. Og jeg mener ut fra bevisførselen at bilen ble flyttet fordi Bakken skulle tennes på, sier aktor.

44-åringen har sagt i retten at det var hun som flyttet bilen.

15:18

– Det er ikke noen tvil om at deres (mor og sønn, red. anm.) tilstedeværelse, og det at de gir (36-åringen) positive tilbakemeldinger, styrker hans forsett. Dermed er de i straffansvar også for psykisk medvirkning, slår aktor fast.

15:14

– (20-åringen) sier i retten at (36-åringen) fortalte ham detaljene om hva som faktisk hadde skjedd. I avhør har han brukt ord som ikke kan misforstås der han sier han selv så det skje, mener aktor.

15:05

– Dette har betydning for hennes troverdighet, sier aktor.

15:03

Det framgår også av avhørslogger at kvinnen har endret forklaring om blant annet stripsene flere ganger. Fra å ikke ha sett strips i det hele tatt, og aldri ha vært nær offerets hender, til nå altså å si at hun motvillig hjalp til ved stripsingen.

14:58

– Når det gjelder kniven har (44-åringen) endret forklaring flere ganger, også i retten. For eksempel sa hun i et avhør at hun ikke hadde sett kniven. Senere sa hun at hun ikke hadde sett den i bruk, påpeker Thorbjørn Klundseter.

I retten har kvinnen fortalt at hun selv holdt kniven ved to anledninger på åsturen, og at hun brukte den til å forsøke å fjerne en strips fra Bakken på hovedmannens ordre. Så skal hun ha rispet Bakken ved et uhell.

14:28

Retten tar pause i ti minutter.

14:22

– Jeg vil påstå det er rart om Nils Olav, langt til skogs, i en diskusjon med tre personer, plutselig skulle erkjenne (krenkelsen). Det er godt mulig han har truet med å sende folk etter dem om de banket ham opp, men det er i så fall en trussel de tiltalte har skapt. Det er også godt mulig han har lagt hånda på (44-åringens) skulder, men det kan ikke betraktes som et angrep på henne.

14:15

– Det er mulig tidspunktet (midt på natten, red. anm.) ikke er påfallende, men hva med stedet? I det krysset på åsen er det blindvei den ene retningen og bomvei den andre, sier aktor om de tiltaltes valg for en prat med Bakken.

14:05

– Hvis formålet med å hente Bakken er å snakke om (krenkelsen), trenger man ikke bensin for å fjerne bevis. Man trenger heller ikke bensin for å fjerne bevis etter å ha banket opp noen, sier aktor.

13:57

Han synes også at overvåkningsvideoen fra Shell Dokka – der 36-åringen fyller bensinkannen han etterpå bruker til å tenne på Bakken – viser flere metodiske forberedelser.

– Jeg mener det er ført fullt bevis for at (20-åringen) skrur på barnesikringen på bakdørene. Den venstre døra åpner han selv fra innsida først, den høyre åpner (moren) fra innsida for ham. Med andre ord: Barnesikringene var ikke på, konkluderer Klundseter.

13:53

– Jeg vil anføre at det ble gjort forberedelser før de hentet Nils Olav. Blant annet ved at de tok med seg strips, sier aktor.

13:48

– Det anføres fra påtalemyndigheten at (44-åringen) endrer sine forklaringer ut fra det som til enhver tid forelegges av bevis, sier Klundseter.

13:40

Som omtalt tidligere omtalt i OA, hevder den tiltalte 44-åringen at hun aldri forsto de skulle hente Bakken drapskvelden. Hun har fortalt om en mistenkelig, rød bil som parkerte i innkjørselen hennes, og sier hun trodde det var den observasjonen som utløste den senere kjøreturen deres til Dokka og Vestsida.

–  Jeg tror ikke på historien om den røde bilen, det skjønner sikkert alle, sier statsadvokaten.

13:30

Klundseter påpeker at hendelsen aldri er blitt anmeldt, og at Bakken ikke kan uttale seg om den, siden han nå er død. Han legger likevel til grunn at det dreier seg om mer enn bare en påstand fra kvinnen det gjelder.

13:28

Aktor går nå inn på det som er omtalt som motivet for drapet: En alvorlig krenkelse det er påstått at Bakken utførte mot en kvinne i de tiltaltes nære krets, tilbake i mai 2012.

13:18

Aktor har brukt en god del tid så langt på å gå gjennom krav til og definisjoner på medvirkning.

– (36-åringen) er utøvende gjerningsmann i denne saken, for de andre er det snakk om medvirkning, konstaterer han.

Medvirkning kan imidlertid straffes like strengt under gitte omstendigheter.

13:12

Retten har hatt en pause siste ti minutter.

13:00

I den nye straffeloven, som gjelder i denne saken, skilles altså ikke forsettlig og overlagt drap. Det har imidlertid betydning for straffutmålingen. Den nye, felles drapsparagrafen har en strafferamme på fengsel i inntil 21 år.

12:50

Ut fra aktors gjennomgang kan selv de siste par sekundene før drapet på Veståsen være avgjørende for vurderingen om det var overlagt.

Som tidligere omtalt i OA har hovedmannen (36) gitt uttrykk for at han spurte de andre om tillatelse før han startet knivstikkingen. Han spurte «skal vi ta'n?», og har presisert i retten at han mente «skal vi drepe ham?». Det hevder han de svarte bekreftende på.

12:41

Selv om begrepet forsettlig drap også innebærer at utfallet var ønsket av gjerningspersonen, kan forsettlige drap skje på impuls der og da. Definisjonen på overlagt drap er at det ikke var en impulshandling.

12:38

– Vurderingen om overlegg må gjøres for hver enkelt av de tiltalte, bemerker aktor.

12:36

I gammel straffelov var overlagt drap en egen paragraf.

– Forutsetningene omtales flere steder i teorien. En av dem er at gjerningspersonen må ha hatt tid til å overveie det før drapshandlingen. En annen at han faktisk har veid for og imot, sier aktor.

12:23

Som rutinen er, går aktor innledningsvis gjennom lovterminologi og beviskrav for retten.

I tillegg til tingrettsdommer Helle Rolstad, skal to meddommere dømme i saken. Meddommere hentes utenfra og har ikke nødvendigvis juridisk bakgrunn/utdannelse.

12:10

Klundseter holder fast ved at påtalemyndigheten mener drapet var planlagt på forhånd av de tre tiltalte.

– Begrunnelse for overlegg vil bli tatt i forbindelse med straffutmålingsprosedyren, sier han.

12:03

Da er retten satt for nest siste dag i Land-saken.

På grunn av den tre timer lange utsettelsen aktor ba om, forskyves prosessen tilsvarende utover kvelden.

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter skal nå starte på sin sluttprosedyre, som vil lede til straffepåstand.

09:24

Oppstart i dag er utsatt til klokka 12.

Det er aktor som har bedt om utsettelsen, får frammøtt presse opplyst av skrankepersonalet i Gjøvik tingrett.

Aktor; statsadvokat Thorbjørn Klundseter, skulle etter planen holde sin sluttprosedyre i saken før lunsj.

Tirsdag 27. Juni 2017

12:17

Retten tar nå pause fram til klokka 13.

OA avslutter direkterapporteringen her.

12:16

– Da du bar ham til graven; hva tenkte du da? spør bistandsadvokaten.

– At det var ikke så mye å bære. Jeg kjente det ikke var mye igjen av ham, svarer broren.

Klomsæt sier at restene av Nils Olav Bakkens kropp veide 32 kilo. Broren hans anslår at han veide opp mot 80 før han ble brent av drapsmannen. 

12:09

– En venninne av Nils Olav fortalte meg at (vedkommende som skal ha blitt krenket) var mye hos ham, og at hun kom for dop. Venninnen fortalte meg også at han hadde sagt han ønsket seg kjæreste, men at det ikke var noen vits, fordi han blant annet ikke var i stand til å ha sex lenger, sier broren.

Venninnen han sikter til er ifølge bistandsadvokat Sigurd Klomsæt blitt avhørt av politiet.

12:01

– Rusbruken hans ble utløst av leddgikten. Han fikk sterkere og sterkere smertestillende mot den. Jeg anså ikke ham som misbruker.

11:57

– Han ringte mye, og tobakken var det viktigste så lenge jeg har kjent ham. Da jeg hørte at telefon og tobakk lå hjemme hos ham, ble jeg overrasket. Jeg tror ikke han ble med dem frivillig, sier broren.

11:55

– Han kunne være litt «tøff i kjeften», selv om han egentlig ikke var tøff. For ti år sida var han selvsagt mye sprekere. Senere gjorde alderen og leddgikten at han hadde problemer med å gå. En gang jeg tok ham med meg til kirkegården, kom han nesten ikke inn i bilen min. Han hadde også en hjerteoperasjon.

11:53

– Han var innerst inne veldig snill. Da jeg ringte til ham, spurte han alltid om ungene mine. Jeg hadde aldri noen problemer med ham de siste årene, sier broren.

11:44

– Det kom en prest og to politimenn hjem til meg og fortalte at Nils Olav var død. Men jeg hadde allerede blitt kontaktet av hjemmesykepleien, som spurte om jeg hadde hørt noe fra ham. Vedkommende fra hjemmesykepleien sa at tobakken og mobiltelefonen hans lå hjemme hos ham, men at de ikke fant ham. Samtidig hadde jeg fått med meg nyheten om at det var funnet en død mann på Veståsen. Jeg satte det i sammenheng, forteller broren.

11:35

Offerets bror har nå inntatt vitneboksen.

11:32

– Nils Olav Bakkens mobiltelefon var i aktivitet til pluss/minus klokka 21 på kvelden 2. september. Da hadde han en lengre telefonsamtale med sin bror, forteller Randi Tveit, som nå er ferdig med sin forklaring i retten.

Telefonen hans ble funnet på salongbordet hjemme hos ham mandagen etter drapet. Basetilkopling tilsier også at den aldri ble flyttet fra huset den helgen.

11:23

– Bildet kom inn på min telefon i april, men jeg har flyttet på det. Når det gjelder samtalen med Gjøvik sykehus 2. september, gjaldt den en helt annen person, sier 44-åringen selv i retten.

11:08

Ilstad spør etterforskeren om bildet er blitt sendt til 44-åringen fra noen andre. Tveit svarer at det er sendt til henne på Messenger, men hun kan ikke si om det er sendt samme dag. Det ble imidlertid åpnet/sett og lagret 2. september.

11:05

Advokat Arnor Ilstad, som forsvarer 44-åringen, sier at bildet av kuttskaden formentlig er av familiemedlemmet som en gang skal ha blitt krenket av Nils Olav Bakken.

10:52

I tillegg til å samle inn passiv- og aktivdata som lagres av teleoperatørene en tid, gikk Tveit manuelt gjennom de tiltaltes telefoner etter at de ble beslaglagt. Hun søkte da spesifikt etter tekst og bilder som kunne knyttes til drapet.

– Det ble ikke gjort noen funn som indikerer forutgående planlegging, sier hun.

10:47

I 16-tida den dagen svarte 44-åringen på en SMS fra sønnen; den medtiltalte 20-åringen. Han spurte henne om de hadde superlim. Hun svarte at det var tomt, men at hun kunne kjøpe med fra Gjøvik. Dette forteller Kripos-analytikeren.

10:42

Tveit sier den tiltalte kvinnen (44) åpnet et bilde på sin telefon fredag formiddag, 2. september. Bildet, som retten har fått se, viser en kuttskade på en person. På ettermiddagen hadde kvinnen telefonsamtaler med noen på Gjøvik sykehus, og litt senere koplet hennes og hovedmannens mobiltelefoner seg opp mot en basestasjon i Hunndalen.

10:35

Senere på natten logger telefonene deres seg på basestasjoner på Dokka igjen, og 20-åringen foretar en oppringing til en person som ikke har vært et sentralt navn i rettssaken så langt.

10:31

Fra klokka 00.46 til 01.35 natt til lørdag 3. september er det ikke funnet noen aktivitet på de tiltaltes mobiltelefoner. Det er ikke mobildekning på åstedet på Veståsen.

10:25

Tveit går gjennom de tiltaltes mobilbruk fredag 2. september i fjor, dagen og kvelden før drapet på Veståsen, som skjedde i 01-tida natt til lørdag.

10:20

Tingrettsdommer Helle Rolstad er ikke helt fornøyd med papirkopiene, som har liten skrift. Hun stiller en del kontrollspørsmål til vitnet.

10:14

Tveit tar nå fatt på redegjørelsen sin igjen.

10:05

Retten ønsker den omfattende rapporten skrevet ut på papir. Det tar en del tid.

09:52

Retten tar ti minutter pause slik at Tveits rapport kan deles ut til aktørene.

09:46

– Det som er spesielt for Dokka er store høydeforskjeller, fra dalfører til topper, og basestasjonene på toppene gir veldig stor rekkevidde. Noen stasjoner overlapper også hverandre, og det er litt tilfeldigheter hvilken telefonen velger, fortsetter hun.

09:42

– Basestasjonsøket ble veldig stort innledningsvis, da vi ikke visste hvem vi hadde med å gjøre. Det ble over 250.000 treff, forteller Tveit.

09:35

Da er retten satt, og det gjøres klart til vitneforklaringen fra politioverbetjent Randi Tveit fra Kripos. Hun har en etterforskerstilling benevnt som operativ kriminalanalytiker.

09:01

Dagens rettsforhandlinger starter klokka 09.30.

Først på programmet i dag står en vitneforklaring fra en analytiker i Kripos. Hun skal blant annet redegjøre for de tiltaltes mobiltrafikk.

Det er satt av to timer til Kripos-medarbeideren. Deretter er planen at drapsofferets bror skal i vitneboksen. Til hans forklaring er det satt av en halv time.

Onsdag 21. Juni 2017

14:47

Retten er hevet for dagen.

Utspørring av 44-åringen vil skje i morgen fram til lunsj.

14:35

44-åringen bruker mye tid i sin frie forklaring til å beklage seg over hvordan hun er blitt behandlet etter pågripelsen. Hun kritiserer dels politiet, dels påtalemyndigheten og dels pressen. Hun er tydelig på at hun er helt uskyldig, og sier det nå skal bli godt å bli ferdig med saken.

Fri forklaring betyr at hun ikke får spørsmål i denne omgang. Aktor og øvrige parter får imidlertid anledning til å spørre henne ut etterpå.

14:26

Den nå tiltalte trioen ble pågrepet 15. november. I innledende avhør nektet de enhver befatning med drapet.

– 29. november får jeg beskjed i avhør om at de hadde funnet fingeravtrykkene til (36-åringen) på åstedet. Da kontaktet jeg advokaten min og fortalte ham hele historien. I avhør 8. desember fortalte jeg også alt til Kripos i avhør. Jeg ble forsikret om at jeg ikke kunne straffes for å ha tilbakeholdt informasjon, forteller kvinnen.

14:20

44-åringen har grått en del under forklaringen sin etter at hun var ferdig med å fortelle om hendelsene på åsen og begynte å snakke om tida etterpå. 

14:17

– Etter noen dager sa sønnen min: «Mamma, nå driver de og sjekker mobilmastene. Skal vi melde oss?». Jeg var opptatt av ungene mine. Jeg var ikke med på den tanken om å melde oss, jeg unnlot å lese nyheter.

14:12

– Jeg kastet kniven inn i vedovnen hjemme, og fyrte etterpå opp i ovnen. Jeg ville ikke se kniven mer. Så gjorde jeg klar klær til konfirmasjon neste dag og pratet med min sønn. (36-åringen) sovnet ganske fort. 

14:07

– I bilen ned fra åsen sier (36-åringen): «Dere hørte hva han sa, og skjønner at han ikke kunne bli med ned igjen», hevder 44-åringen.

14:03

– (Sønnen) kom også bort til bilen, og jeg mener han satte seg i baksetet. Så ser vi at det lyser opp noe veldig utenfor, før (36-åringen) kommer etter og sier vi skal dra.

14:00

– Jeg satte meg i bilen. Jeg startet motoren, for jeg ville ikke høre det som skjedde. Men det var fortsatt ikke i mine tanker at Nils Olav skulle få noe annet enn grisebank.

13:56

– Jeg oppfattet det som at (36-åringen) var sint på meg fordi jeg var klønete. Det syntes jeg var helt greit, for jeg ønsket ikke å være med på de greiene med stripsen. Jeg reiste meg og gikk unna.

13:55

– Jeg klarte ikke å kutte stripsen. Jeg vet jeg kom borti hånda hans (med kniven, red. anm.).

13:53

– Det ble krangel mellom Nils Olav og (36-åringen). Plutselig lå Nils Olav på bakken. Det var så mørkt at jeg ikke så hvem som la ham ned. (36-åringen) ga meg beskjed om å holde beina hans, og jeg gjorde det. Så fikk jeg beskjed om å kutte stripsen. En veldig ukomfortabel situasjon, jeg har aldri vært oppe i en voldssituasjon i det hele tatt.

13:47

– Så presser (36-åringen) ham mer, og da bekrefter han til slutt (krenkelsen mot familiemedlemmet). Han unnskylder seg og sier han hadde vært ruset. Da hever jeg nok stemmen litt.

13:43

– Jeg syntes han var en koselig kar å prate med, sier 44-åringen.

13:43

– Vi snakket sammen oppe på åsen. (36)-åringen ville skremme ham og ga meg kniven. Jeg beholdt den, men ville ikke vise den til Nils Olav. Jeg ville blitt kjemperedd selv om noen sto med en kniv.

13:30

Tiltalte forteller at familiemedlemmet ikke var under 16 år da den angivelige krenkelsen fant sted i 2011–2012.

– Men hun hadde ikke riktige, sosiale antenner når det gjelder menn, sier hun.

13:27

– Oppover mot åsen hørte jeg de begynte å prate med Nils Olav om damer. Da skjønte jeg de begynte å komme inn på temaet vi hadde tenkt å prate med ham om. Han benektet først omgang med damer under 18 år. Etterpå bekreftet han at han hadde hatt det med ei en gang, men at det var frivillig.

13:23

– De andre pratet om bil underveis på turen. Vi hadde ingen plan om hva som skulle sies egentlig. Jeg sa ingenting.

13:20

– Etter å ha byttet bil, kjørte vi utover Vestsida. Vi skulle uansett dit for å sjekke (36-åringens) hus, så vidt jeg visste.

13:13

– Jeg visste ingenting om planen (36-åringen og 20-åringen) hadde lagt. Da vi kjørte nedover senere den kvelden trodde jeg det var for å sjekke 36-åringens hus på grunn av bilen vi hadde sett. Så kjørte vi noen runder i sentrum og etter hvert bortom Bakkens hus. Der spurte (36-åringen) om han skulle gå inn og høre om han ville snakke med oss nå (om krenkelsen mot familiemedlemmet).

13:09

– Fredag 2. september sto det en rød bil ved innkjørselen vår. Vi syntes det var litt merkelig. Vi (hun og 36-åringen, red. anm.) satte oss i vår bil for å kjøre etter, men klarte ikke å ta den igjen. Vi ringte (sønnen), som var på Dokka, og ba ham se etter den. Det hadde vært inntrengere i (36-åringens) bolig tidligere.

13:03

– Jeg fant aldri ut hvem Bakken var, og det dukket etter hvert opp andre ting med (familiemedlemmet) som tok oppmerksomheten. Så ble det tilfeldig prat på det igjen da jeg møtte (36-åringen). Han kjente ikke til den hendelsen da; en gang mellom juli og september i fjor. Men han sa han kjente Bakken.

13:00

44-åringen starter med å snakke om den påståtte krenkelsen mot et familiemedlem.

–  Da jeg fikk høre om det, og hadde snakket med henne, ringet jeg lensmannskontoret på Dokka. Jeg vurderte anmeldelse. Jeg fikk beskjed om at jeg måtte gjøre som jeg ønsket, men at det kunne være vanskelig å bevise ting så lenge etterpå. Jeg valgte å ikke gå videre med det, det måtte hun i så fall gjøre selv, sier hun.

12:57

I motsetning til de medtiltalte har 44-åringen med seg notater i vitneboksen. På spørsmål fra aktor svarer hun at det er egne notater.

– Dette er ganske viktig for meg for å si det sånn, og jeg tenker at jeg må prøve å få med meg det jeg synes er sentralt selv. Jeg satt og forberedte meg i går kveld, sier hun.

12:53

Neste post på programmet i Gjøvik tingrett er forklaringen til den 44-årige kvinnen som er tiltalt i drapssaken. Som sin sønn, nekter hun straffskyld.

12:07

Retten tar nå pause til klokka 12.50.

11:49

Familiemedlemmet som anklaget Nils Olav Bakken for en grov krenkelse, har også sagt det samme om flere andre menn. Det framkom i retten da bistandsadvokat Sigurd Klomsæt stilte spørsmål til den tiltalte 20-åringen i dag.

I politiavhør har 20-åringen uttalt at familiemedlemmet er blitt krenket på samme vis mange ganger.

– Ja, det har skjedd flere ganger, bekreftet han overfor Klomsæt i dag.

11:18

– Var det kanskje bestemt at Nils Olav skulle dø der oppe? spør aktor.

– Nei, det var ikke bestemt. Det var bare det tragiske utfallet på hendelsen.

11:16

Aktor lurer på hvorfor de tiltalte kjørte Nils Olav helt opp på åsen.

– Det har jeg tenkt mye på. Jeg vet egentlig ikke. Men det er et uttrykk på Dokka; at man skal «kjøre dem på Veståsen og sette dem igjen», svarer 20-åringen.

11:14

På spørsmål om hvorfor han ikke trakk seg fra det hele – eller hvorfor moren hans var med – har han ikke utfyllende svar. Men han sier han ikke ønsket å framstå som pinglete.

11:05

Aktor borer videre i enkeltheter i 20-åringens forklaring, både den fra retten i går og hans forklaringer i tidligere politiavhør.

Påtalemyndigheten har som utgangspunkt at alle tre tiltalte er skyldige i drap eller medvirkning til dette, hvilket straffes likt. 20-åringen distanserer seg imidlertid fra både drapshandlingen og de forutgående tankene om den som 36-åringen har innrømmet.

Slik 20-åringen beskriver det hele, var drapet noe han verken deltok aktivt i eller kunne stoppe. Hans mor har samme oppfatning om sin rolle.

10:43

Retten har tatt en pause.

10:24

– Knivstikkingen fikk jeg vite om i bilen på tur ned fra åsen, da (36-åringen) fortalte hva han hadde gjort. Hvor på kroppen han stakk ham, viste han da vi kom hjem, sier 20-åringen som forklaring på hvorfor han har kjent til detaljer om knivbruken.

Som tidligere omtalt hevder han at han ikke så dette selv, men at han så bevegelser han oppfattet som knyttneveslag. Han sier det var dårlig sikt på åsen drapsnatten.

– Det var sent på kvelden på høsten, og det var overskyet og regn, sier han.

10:19

20-åringen sier han i avhør har blandet egne observasjoner og ting han har hørt i etterkant. Blant annet om knivbruken. Han sier han gjorde dette for å gi politiet et mest mulig komplett bilde av situasjonen, men at han senere er blitt rådet til å skille ut egne observasjoner.

10:16

Aktor har til nå hovedsakelig tatt opp igjen temaer 20-åringen snakket om i går, i forsøk på å få utdypet svarene hans. For å lese hva han uttalte i går kan man scrolle nedover på denne siden. Det ble også publisert en separat nyhetsartikkel.

10:05

Den unge mannen svarer uanstrengt og poengtert på aktors spørsmål, slik han også gjorde i går. Svarene indikerer at han forstår alvoret, men han utviser ikke nervøsitet.

09:42

20-åringen sier at 36-åringen knekte fingre på Bakken. I retten sier han to–tre fingre, i avhør har han sagt fire–fem.

– Så du det eller hørte det? spør aktor.

– Jeg hørte det.

09:34

Ifølge 20-åringen var det avtalt at han skulle stå litt på avstand mens 36-åringen snakket med Nils Olav, men komme og legge ham i bakken på signal fra ham. I avhør har han fortalt at han helst ville at 36-åringen skulle gjøre det selv, og at han også spurte ham om han kunne gjøre det selv.

Da det første signalet kom fra 36-åringen, responderte han ikke.

– Jeg hadde vel egentlig ikke lyst, sier han i retten.

– Hvorfor gjorde du det på signal nummer to da? spør aktor.

– Jeg følte at jeg måtte.

09:25

I avhør har 20-åringen også fortalt at han tok på seg hansker før han gikk ut av bilen. Han tror han fikk dem av moren.

– Det var for at det skulle bli ord mot ord hvis han anmeldte at vi hadde banket ham opp, sier han i retten.

09:18

20-åringen svarer nei på spørsmål fra aktor om han forsto at det var mer i gjære enn kun å banke opp Bakken. I politiavhør har han imidlertid sagt at han tenkte dette på vei opp på åsen. Han sa han ikke hadde trodd 36-åringen var i stand til slikt, men skjønte det var alvor da kniven kom fram.

08:51

Det er dag tre av rettssaken etter Land-drapet. Dagen innledes med forklaringen til 20-åringen, som ikke ble ferdig i går. Ut fra påtalemyndighetens framdriftsplan skal også hans mor (44) starte sin forklaring i dag. Statsadvokat Thorbjørn Klundseter til høyre på bildet.

Tirsdag 20. Juni 2017

15:49

Retten er nå hevet for dagen.

20-åringen fortsetter sin forklaring i morgen.

15:44

– Mamma rispet Nils Olav i et forsøk på å kutte stripsen, sier 20-åringen om 36-åringens og påtalemyndighetens påstand om at hans mor var med på knivstikkingen.

15:40

– På et tidspunkt sa Nils Olav at han skulle sende folk på oss hvis vi hadde kjørt ham opp dit for å banke ham. Da ble (36-åringen) sint, og spurte om han var redd for å dø. Så ble han konfrontert med (handlingen mot familiemedlemmet) en gang til, og innrømmet da å ha gjort det.

15:37

– Nils Olav nektet først på det vi konfronterte ham med. Det var en ukomfortabel situasjon, jeg lette egentlig bare etter en unnskyldning for å dra ned igjen, sier 20-åringen.

15:09

20-åringen sier at planen da de hentet Bakken på Dokka var å banke ham opp for den påståtte krenkelsen mot et medlem i hans og morens familie. Han skulle få juling hvis han tilsto det til dem.

15:05

36-åringen skal så ha gått til bilen og sagt at de skulle reise.

– I bilen på vei ned til bygda igjen, fortalte han at han hadde skåret over Bakkens strupe, sier 20-åringen.

15:03

– Jeg satt i bilen og snakket med mamma, og begynte å lure på hvor (36-åringen) ble av. Da jeg gikk ut av bilen hørte jeg lyden av væske som ble helt ut, og deretter lyden av ei kanne som ble kastet. Så blusset det opp et stort flammehav, sier 20-åringen.

14:27

20-åringen sier han ikke så drapet, og avviser at han hjalp til med å hente bensin og fyrstikker. Han innrømmer å ha sparket Bakken en gang i hodet, men sier han ikke forsto eller fikk med seg det andre som skjedde. Ifølge ham skjedde knivstikkingen der i mørket uten hans viten, og han så ikke at 36-åringen dynket Bakken i bensin og tente på ham. Han så det flamme opp.

14:13

Mens 36-åringen sier han overveide i flere måneder å være mellommann mellom Nils Olav Bakken og de medtiltalte, sier 20-åringen at det først ble avtalt samme dag som drapet fant sted. Han sier han ikke engang visste hvordan Bakken så ut av utseende før dagen før, da 36-åringen pekte ham ut i Dokka sentrum. Det var også først da han fortalte 36-åringen om den påståtte krenkelsen mot et familiemedlem, ifølge 20-åringen. 36-åringen skal ha vist overraskelse over informasjonen.

14:12

20-åringen har nå innledet sin forklaring for retten.

13:49

Psykiater Terje Tørrissen mener 36-åringen har svak empati og dyssosiale trekk. I en fastlegeerklæring diagnostiseres han med personlighetsforstyrrelse, og karakteriseres som «særs empati-svak». Alt ifølge bistandsadvokat Klomsæt.

– Hadde jeg vært deg ville jeg krevd full undersøkelse, for her framkommer det ting som kunne vært til fordel for deg, sier Klomsæt til tiltalte.

13:38

Sigurd Klomsæt, som er bistandsadvokat for Nils Olav Bakkens etterlatte, stiller nå spørsmål til 36-åringen.

– Jeg vil påstå at du hadde mange muligheter til å tenke deg om (før drapet, red. anm.). Gjorde du det? spør Klomsæt.

– Jeg tenkte meg om i flere måneder før jeg sa ja til å være mellommann, svarer tiltalte.

– Var du ruset?

– Nei, jeg var ikke ruset, og heller ikke full.

13:30

– (44-åringen) sa allerede i bilen at dette ikke skulle snakkes mer om. Vi spilte musikk resten av turen hjem. Men jeg tok det opp igjen kort da vi kom hjem, for å forklare det jeg hadde gjort; hva som hadde skjedd i mørket. Jeg ville sjekke at (20-åringen) hadde forstått hva som skjedde, forteller tiltalte..

13:22

– Men (20-åringen) ble litt stille og blek i bilen nedover igjen. Han knakk ei CD-plate i to og kastet den ut av vinduet. Det var ei countryplate som tilhørte Nils Olav, forteller 36-åringen.

13:16

36-åringen sier han ikke fikk med seg at noen av de andre protesterte eller reagerte på noe han gjorde på åstedet. Ifølge ham gjorde de medtiltalte som han ba dem om, som å hente strips, hansker, kniv og bensin til ham fra bilen. Han skal også ha fått fyrstikker av 20-åringen etter at han hadde dynket Bakken i bensin, slik at han fikk antent den. 

13:09

– Det var så mye skriking og hoiing på Bakken at jeg husker ikke alt som ble sagt, sier tiltalte.

13:05

Retten er satt igjen. Advokat Arnor Ilstad stiller spørsmål til hovedmannen; 36-åringen. Ilstad forsvarer ekskjæresten hans; den 44-årige kvinnen. Et sentralt poeng for Ilstad er hvorvidt hans klient knivstakk Nils Olav Bakken i hånda med hensikt, slik 36-åringen mener å huske at hun gjorde.

12:10

Retten tar pause fram til klokka 13.

12:07

Forsvarerne stiller nå oppfølgingsspørsmål til 36-åringen, etter at aktor har avsluttet sin utspørring. På bildet: Advokat Per Espen Eid (t.v.), som forsvarer 36-åringen, og advokat Arnor Ilstad, som forsvarer 44-åringen.

11:29

På spørsmål fra aktor om han vurderte å hjelpe Bakken underveis, svarer tiltalte nei.

– Jeg hadde så vidt tanker om det da jeg så han reiste seg opp på knærne etter jeg hadde tent på ham. Men da fikk jeg ikke gjort så mye, flammene slo opp seks-sju meter, legger han til.

Tiltalte sier han hørte Bakken pustet høyt og og tungt mens han sto i full fyr, men hevder fortsatt han trodde han var død da han tente på ham.

Han sier han hadde forhåpninger om at kroppen skulle brenne helt opp, slik at den ikke ble funnet.

11:12

36-åringen holder fast ved at det ikke var prat på forhånd om å drepe Bakken, men sier samtidig at han «hadde det litt i tankene». Han innrømmet i går at han også kjøpte bensinen med det i tankene.

11:07

Tiltalte sier at selve knivstikkingen er «et mørkt bilde». I politiavhør har han imidlertid beskrevet handlingen på en måte som tilsier at det var en gjennomtenkt henrettelse. Han har opplyst at de to første stikkene var ment å ramme nyrene; en på hver side, og at det tredje stikket var rettet mot brystet og lungene.

Siktede var opptatt av å gjøre dette ordentlig så Bakken ikke skulle ligge der og lide, står det i avhørsprotokollen.

– Hva var grunnen til at du skar over strupen? spør aktor i retten.

– Det var for å være sikker på at han skulle dø.

10:59

36-åringen har inntatt vitneboksen i retten igjen.

– Hva mente du med spørsmålet «skal vi ta’n»? spør aktor.

– Når jeg sitter oppå ham med en kniv, så …

– Så det var et spørsmål om dere skulle drepe ham?

– Ja, det ble ikke brukt de ordene, men det var jo det jeg mente.

– Tror du de andre skjønte hva du mente?

– Vet ikke. Men da var ting ute av kontroll, og alt skjedde på sekunder.

– Hva tenkte du da du stakk?

– Jeg tenkte ikke. Det var først etterpå det gikk opp for meg, og det er først nå i etterkant jeg tenker at jeg kanskje ikke skulle gjort det sånn. 

10:41

Retten har tatt en pause.

10:19

Med en gang han hadde skåret over strupen på Bakken, ga han kniven til 44-åringen og ba henne legge den i en plastpose. Det sier 36-åringen. Han forklarer at det var for å unngå blod i bilen.

10:15

Tiltalte ler en rekke ganger på opptakene fra rekonstruksjonen, i ulike situasjoner under rollespillet med politifolkene. Han er samarbeidsvillig og tilsynelatende i godt humør.

10:03

Det framgår av rekonstruksjonen at 36-åringen tok på seg hansker rett før han startet knivstikkingen.

09:58

Retten ser fortsatt på opptak fra rekonstruksjonen. Det er flere opptak av samme situasjon.

09:36

Under rekonstruksjonen hevdet 36-åringen at også 44-åringen svarte ja da han spurte om de skulle «ta» Bakken, i betydningen drepe ham. I retten i går sa han at han hadde fått et bekreftende svar fra 20-åringen. Dette var sekundet før han startet knivstikkingen.

09:29

36-åringen sa i går at han syntes han fikk forklart seg best om drapshandlingen da den ble rekonstruert på åstedet. Opptakene vises nå for retten. Politiet stilte med såkalte markører som spilte rollene til drapsofferet og de to andre tiltalte, mens 36-åringen viste hvordan han mener det hele foregikk.

09:16

Retten er satt. Aktor opplyser at han vil innlede med å spille av opptak fra rekonstruksjonen på Veståsen 30. mars. Det var kun 36-åringen som deltok i rekonstruksjonen, de to medtiltalte stilte som krav at den skulle foregå i mørke, slik at forholdene var mest mulig like drapsnatten 3. september 2016.

09:10

Dagen starter som gårsdagen endte; med forklaringen til den 36-årige hovedmannen. Etter planen skal også 20-åringen påbegynne sin forklaring i dag. Enn så lenge har ikke dommerne kommet inn i sal 101 i Gjøvik tinghus.

08:49

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter gjør seg klar til dag to av rettssaken mot de tre som er tiltalt for drapet på Nils Olav Bakken fra Dokka. Retten settes klokka 09.

Mandag 19. Juni 2017

16:05

Retten er nå hevet for dagen.

16:02

I politiavhør har 36-åringen fortalt at han spurte Bakken på åstedet om han var redd for å dø. Bakken svarte at han alltid hadde vært redd for det. Da sa tiltalte at det var stor sjanse for at han skulle dø der og da.

15:58

Under press og gjentatte spørsmål fra aktor om de samme tingene, reagerer 36-åringen med å gå mer i forsvar og dermed bevege seg noe vekk fra sin uforbeholdne skylderkjennelse. Han sier nå at drapet ikke ville skjedd om ikke Bakken hadde blitt aggressiv, og at han synes det var en viss grad av selvforsvar i hans egen handling.

15:51

– Du endrer på forklaringen din, og jeg må borre litt i det, konstaterer statsadvokat Thorbjørn Klundseter.

15:48

Mens han tidligere har hevdet det ikke ble drøftet noen plan for konfrontasjonen på forhånd, har 36-åringens forklaring i retten i dag gitt noen indikasjoner på det motsatte. En er at bensinkannen ble tatt med i tilfelle bråk med offeret. En annen er at han nå sier han hadde avtalt med 20-åringen at han skulle bruke makt mot Bakken om nødvendig, etter signal fra ham. Det siste fordi 36-åringen selv hadde en vond arm.

15:37

Da 36-åringen innså at både 20-åringen og hans mor begynte å tro Bakken på at han ikke hadde gjort noe galt mot familiemedlemmet deres, reagerte han etter eget utsagn med kraftig sinne. Han krevde at Bakken fortalte det samme til dem som han hadde sagt til ham tidligere på kvelden.

– Da begynte han å tilstå, og det utartet seg til at situasjonen kom ut av kontroll, sier han.

15:33

36-åringen gir uttrykk for at 20-åringen på et tidspunkt ville de skulle stoppe konfrontasjonen med Bakken. Han sier han skrev en kort tekst på telefonen sin og viste den først til sin mor og deretter til ham - mens de fortsatt snakket med Bakken på åstedet på Veståsen. Han skrev han trodde Bakken ikke hadde gjort noe galt likevel.

15:25

–  Det slo opp en flere meter høy flamme. Plutselig ser jeg Nils Olav reise seg opp på knærne. Jeg kaster det som er igjen av bensin og kanna bort på ham. Han velter framover og får kanna under magen. Så setter vi oss i bilen og reiser derfra, forteller 36-åringen rolig og kronologisk om den grufulle drapshandlingen.

15:21

36-åringen tømte bensin over Nils Olav Bakken og sier han fikk hjelp av 20-åringen til å dra ham opp i en skråning i vegkrysset. Der tømte han mer bensin over ham. Han helte også bensin på blod på bakken, og laget en form for lunte av en bensinstripe som han så tente på fra litt avstand.

15:18

36-åringen sier at 44-åringen var til stede hele tida, men at hun satte seg i bilen etter «det med halsen». Han ba henne flytte bilen litt unna, og ba 20-åringen hente bensinkanna.

15:15

– Jeg sier til (20-åringen) at jeg begynner å få problemer med å holde Nils Olav rolig, og spør om skal vi ta’n. Han svarer «det er sikkert greit det». Jeg stikker da Nils Olav tre ganger i kroppen. Så snur jeg ham rundt og skjærer over strupen hans. Men før jeg gjør det, gir (20-åringen) ham et kraftig spark i tinningen, og da blir han stille, forteller tiltalte.

15:02

36-åringen beskriver det som en samtale som gikk galt fordi offeret ble aggressiv. Samtidig beskriver han det også som en situasjon der han på et tidspunkt bestemte seg for å drepe ham.

14:56

Tiltalte er nå i gang med å forklare seg om selve drapshandlingen.

14:36

– Hvorfor kjørte dere til Veståsen? spør aktor.

– Det har jeg ikke noe svar på, det bare ble sånn, svarer tiltalte.

– Kunne det ha noe med at dere ikke ville forstyrre noen?

– Ja, han er jo gjerne litt høylytt og skrikende.

14:33

Når 36-åringen omtaler og beskriver drapsofferet, gjør han det gjerne i presens, som om han fortsatt skulle være i live.

14:27

Da de byttet bil på Dokka før turen mot åsen, flyttet de også bensinkanna over til den nye.

14:23

– På veien langs Vestsida og på åsen begynte han å bli sint, og det var derfor vi stoppet egentlig, sier 36-åringen

Før det kjørte de ifølge ham flere runder i Dokka for å snakke ut om den påståtte krenkelsen mot familiemedlemmet til de to andre tiltalte.

13:58

Som aktor var inne på i sitt innledningsforedrag, viser videoen fra Shell Dokka drapskvelden at 20-åringen gjør noe med bakdørene på bilen. 36-åringen har i sin forklaring i dag sagt at den medtiltalte trolig skrudde barnesikringen på eller av. Etter at videoen nå er spilt for retten igjen, konkluderer han med at sikringen ble slått på. Dette fordi døren blir åpnet innenfra først (av 44-åringen i baksetet).

13:34

36-åringen innrømmer nå altså at han tok med bensin i den hensikt å bruke den på Nils Olav Bakken «om det skulle bli bråk».

– I tilfelle han skulle slå seg vrang. Det ble han også, og truende, slik jeg så ham, sier han.

I politiavhør har tiltalte etter hva OA forstår ha sagt at bensinkjøpet ikke hadde noe med den planlagte konfrontasjonen å gjøre.

13:30

– Hvorfor dra dit (til Nils Olav, red. anm.) så sent? spør aktor.

– Det har jeg ikke noe godt svar på, men det var vel da vi var klare til det, etter å ha laget middag og ordnet med små unger, svarer 36-åringen.

– Hvorfor fylte du bensin på den kanna?

– Det var vel i tilfelle ting ble bustete og vanskelig, og situasjonen skulle skli ut. Men også på grunn av en bil jeg skulle se på.

– Hva mener du med at du tok med bensin i tilfelle det ble bustete?

– Om det skulle bli en situasjon som ble bli så brutal som det viste seg å bli.

– Men du sier du ikke hadde noen tanker om det på forhånd?

– Ja, jeg hadde ikke det.

13:22

Trioen dro for å hente Bakken med 20-åringens personbil, men måtte bytte bil før turen videre til skogs.

– Det ble noe galt med den. Vi brukte min van opp til Veståsen, forteller 36-åringen.

Kniven og stripsene som ble brukt, sier han lå fast i ei verktøykasse i den. Det skal også ha ligget hansker i bilen.

13:16

36-åringen sitter rolig i vitneboksen med armene i kors, og forklarer uten nøling eller synlig nervøsitet på aktors utspørring.

13:10

– Jeg visste han ikke slapp inn fremmede; han låste ikke opp døra hvis jeg hadde med meg noen han ikke kjente. Han sa ja til å være med og prate med (44-åringen) om saken, sier 36-åringen.

Den medtiltalte 20-åringen kjente ikke engang Bakken av utseende før 36-åringen pekte ham ut for ham i Dokka sentrum en tid forut for dette. Han hadde bare hørt om ham og den angivelige krenkelsen av familiemedlemmet.

13:03

Mens de to medtiltalte ventet i bilen på den andre sida av gata, banket 36-åringen på hos Bakken og ble sluppet inn. I samtale med ham i huset hans skal Bakken ha innrømmet flere grove, krenkende handlinger. Ikke bare den mot 44-åringens familiemedlem, men mot fem andre personer. OA understreker at dette er tiltaltes påstand og inngår i hans forsvar. Det er ikke anmeldte forhold.

12:53

Tiltalte forteller at det var en periode det ikke ble snakket så mye mer om Bakken eller det han skulle ha gjort mot familiemedlemmet, inntil dagen før de besluttet å konfrontere ham.

– Da passet det for meg å være med dem og snakke med ham, sier han.

12:49

Lunsjpausen er nå over og 36-åringen fortsetter sin forklaring.

12:46

Lenge var det kjent offer, men ukjente gjerningspersoner i drapssaken. Statsadvokat Thorbjørn Klundseter forteller at politiet etterforsket svært bredt. Ut fra etter hvert over 130 avhør satt de med en rekke ulike teorier:

– Kidnapping, torpedooppdrag, psykiatri, narkotikahandel, seksuell motivasjon, feil person, arveoppgjør, og til og med at det kunne ha sammenheng med Tonsåsen-drapet. Alt dette var teorier så sent som 28. oktober, forteller Klundseter. 

12:05

Retten tar nå pause til klokka 12.45.

12:04

Aktor leser opp fra et politiavhør der 36-åringen hevdet at 20-åringen sa han ønsket å drepe Nils Olav Bakken.

12:02

–  Jeg og (20-åringen) snakket om det; ikke direkte hva vi tenkte skulle skje, men at vi ønsket slike folk dit pepper’n gror. Han hadde lyst til å ta ham litt for seg. Ja, banke ham, sier 36-åringen.

11:57

– Jeg ble spurt om å være mellommann. (44-åringen) spurte om jeg ville være med og snakke med Nils Olav. (20-åringen) spurte også om det. (44-åringen) hadde ønsket å finne ut av det som skjedde med familiemedlemmet hennes helt siden 2012, sier 36-åringen.

11:51

– Nils Olav hadde vært en venn av meg i flere år egentlig, så det ble litt vanskelig. Men ut fra ting han selv sa til meg da jeg spurte ham om hendelsen med (44-åringens familiemedlem), valgte jeg til slutt å tro på henne.

11:46

– Jeg snakket etter hvert mye med (44-åringen) om den hendelsen. Det ble mer og mer samtaler, og etter hvert innledet vi et forhold; i desember/januar, sier han.

11:43

36-åringen sier han ble kjent med et familiemedlem av 44-åringen før han møtte henne. Det samme familiemedlemmet som følte hun hadde en konflikt med Nils Olav Bakken.

– Jeg valgte å ikke tro det først, jeg kjente også Nils Olav, sier han.

11:36

Den 44-årige kvinnen ser på sin ekskjæreste med smil og tilsynelatende hengivenhet mens han forteller om sitt forhold til henne. I et intervju i VG for noen uker tilbake fortalte kvinnen at hun fortsatt er glad i ham.

11:31

Statsadvokat Klundseter spør tiltalte hvordan han har det.

–  Det er beintøft egentlig, å være her. Men man har gjort det man har gjort, og må bare stå for det, svarer han.

11:28

Det har vært en pause før den tiltalte 36-åringen nå skal starte sin forklaring.

11:05

– Det har sett ut i media som at 36-åringen forklarte seg først om drapshandlingen. Det er ikke riktig, det var det min klient som gjorde. Min klient kom i avhør 8. desember med en detaljert forklaring om de faktiske forhold, og i den forbindelse knyttet hun seg selv og de andre tiltalte til åstedet, sier advokat Arnor Ilstad, som forsvarer den 44-årige kvinnen. 

10:53

Da telefonsamtalen mellom 36-åringen og 44-åringen ble avspilt, så 36-åringen svært brydd ut på tiltalebenken. Fram til nå har han framstått som ganske upåvirket av det som er blitt sagt og framvist, herunder da det ble vist bilder av Nils Olav Bakkens utbrente kropp.

10:51

Aktor har spilt av opptak fra en telefonsamtale mellom en Kripos-etterforsker og 36-åringen. Han ble bedt inn til samtale på lensmannskontoret på Dokka. Etterpå ringte 36-åringen til 44-åringen. I denne samtalen, som også er spilt av for retten, sa de ting politiet oppfattet som mistenkelig.

10:41

Det vises bevegelse inne i bilen, som politiet mente var den nå tiltalte 44-åringen. På denne bakgrunn ble det satt igang såkalt kommunikasjonskontroll av alle tre. Det betyr blant annet overvåking av telefonbruk. De ble ifølge aktor lyttet på en uke, før de så ble pågrepet 15. november.

10:31

Overvåkingsvideo fra Shell på Dokka klokka 22.37 fredag 2. september, viser de tiltalte ankomme med bil. 20-åringen kjører, 36-åringen er passasjer foran. Begge går ut, og 36-åringen henter resolutt en bensinkanne fra bagasjerommet, som han fyller opp. Samtidig foretar 20-åringen seg noe med bakdørene på bilen. Påtalemyndigheten mener etter hva OA forstår at han setter på barnesikring på dørene, slik at de ikke kan låses opp innenfra.

10:13

– Avdødes identitet ble fastslått mandag 6. september. Det var da kommet en bekymringsmelding fra hjemmetjenesten i Nordre Land kommune. En nøkkel man fant på åstedet, viste seg så å passe i inngangsdøren hans, forteller aktor.

10:09

Nils Olav Bakkens etterlatte velger å forlate rettssalen mens det vises åstedsbilder.

10:06

Aktor; statsadvokat Thorbjørn Klundseter, har nå startet sitt innledningsforedrag. Han forteller om omstendighetene rundt likfunnet og etterforskningens første fase helgen 3. og 4. september 2016.

10:01

Retten har hatt en kort pause på grunn av problemer med overføring av lyd og bilder til en annen sal hvor det sitter også tilhørere.

09:52

36-åringen har snakket de medtiltalte inn i selve drapshandlingen. Han skal blant annet ha sagt at 20-åringen sparket Nils Olav Bakken i hodet, og at 44-åringen stakk ham i hånda en gang med kniv. 44-åringen har avvist at hun deltok aktivt på noen måte. 20-åringens forklaring har det kommet lite informasjon ut om.

09:44

På spørsmål om hvordan de stiller seg til skyldspørsmålet, svarer de slik det var ventet på forhånd: 36-åringen sier ja til at han erkjenner straffskyld, 20-åringen og hans mor sier nei - høyt og tydelig.

09:40

De tre tiltalte framstår som rolige og beherskede i retten. De svarer kontrollert på tingrettsdommer Helle Rolstads innledende spørsmål om personalia.

09:32

Retten er satt.

09:31

Bistandsadvokat: Advokat Sigmund Klomsæt er ankommet retten. Han er bistandsadvokat for de to halvsøsknene til avdøde Nils Olav Bakken.

09:26

Retten settes snart: Forsvarere er på plass. Det er satt av plass i to rettsaler.

09:23

Mye folk: Et stort presseoppbud er på plass i Gjøvik tingrett i morgentimene. Rettsmøtet er ustatt til 0930. Det er også noe publikum til stede i rettssalen.

08:01

Rettssaken mot de tre tiltalte starter mandag 19. juni i Gjøvik tingrett. Den avsluttes etter planen med prosedyrer 29. og 30. juni.

08:01

Politiet mener 20-åringen først la 49-åringen i bakken, og at offeret deretter ble holdt fast, hvorpå kvinnen knivstakk ham i den ene hånden. I den detaljerte beskrivelsen i tiltalen heter det at Bakken deretter ble knivstukket tre eller fire ganger i overkroppen av 36-åringen, før han først ble sparket i hodet og deretter knivstukket av 36-åringen i halsen. Til slutt mener politiet at Bakken ble dratt ut i grøftekanten hvor de tiltalte helte bensin over ham og tente på.

06:18

Det er satt av to uker til hovedforhandlingen i Gjøvik tingrett. OA er på plass for å følge saken.

06:18

De tiltalte er en 44-årig kvinne, hennes 20-årige sønn og hennes 36-årige ekskjæreste. Sistnevnte erkjenner straffskyld for drapet og har forklart seg i detalj om det han hevder var hendelsesforløpet.

06:18

Nils Olav Bakken (49) fra Dokka ble knivstukket, dynket i bensin og satt fyr på i en grøftekant på Veståsen i Søndre Land natt til 3. september i fjor. Han levde fortsatt da han ble påtent.