Til tross for at det bør være ganske godt kjent hva toalettet egentlig er til for, havner mye annet rart i do. Tonnevis med søppel må hvert år skilles ut fra avløpsvannet ved kommunale renseanlegg, som ligger langs hele kysten og de store vassdragene våre.

Det er jo bra at søppelet fanges opp når det først har havnet på avveie, men renseanleggene er i grunn dårlig utstyrt for å håndtere andre ting enn bæsj, tiss og dopapir. Når våtservietter, bleier, bomullspinner laget av plast, matfett og annet søppel hoper seg opp i avløpspumpene, stanser disse. Da går både avløpsvann og søppel i overløp, og havner i verste fall urenset rett ut i elver, sjøer og fjorder. Det er ekkelt på flere måter, og fører altså til at en betydelig mengde plast ender opp i havet.

I tillegg er det dårlig økonomi for deg og meg å kaste søppel i toalettet. Vi har allerede betalt renovasjonsavgift for å få hentet søppel hjemme hos oss selv. Men kommunene må betale gjenvinningsstasjonene ekstra for å levere søppelet som fanges opp i avløpssystemene. Driftsstans fører til utrivelig merarbeid for de som jobber på renseanleggene, unødvendig slitasje på pumper og annet utstyr, høyere strømforbruk og så videre, og den regningen havner også hos oss innbyggere i form av økte gebyrer for kommunale vann- og avløpstjenester.

Så dovett i hverdagen er lurt på så mange vis. En søppelbøtte til badet er en investering som raskt blir lønnsom, både for deg og for miljøet.