Fra midten av februar ble det registrert over 100.000 koronatilfeller hver uke. Sist uke var tallet nede i 65.000. Det er fortsatt helt enorme tall, og viser med tydelighet smittsomheten i den nå dominerende varianten av koronaviruset, omikron B2. Folkehelseinstituttet antar imidlertid de reelle smittetallene ligger på flere hundre tusener per uke, fordi mange faktisk ikke opplever symptomer som gjør at de føler seg syke, slik at de tar en test.

Gjennom smittetoppen ble hver dag rundt 70 personer så syke at de måtte legges inn på landets sykehus med koronavirus som hovedårsak. Forholdsmessig er det flest over 85 som må på sykehus. Sist uke ble det registrert 80 dødsfall blant personer med koronasmitte.

Fortsatt beregner Folkehelseinstituttet at antall daglige innleggelser kan stige. Men i det store og det hele foreløper denne «vinterbølgen» av smitte som helsemyndighetene forventet da smitteverntiltakene ble opphevet i midten av febriar. Fordi så mange nå har flere vaksinedoser som beskytter mot alvorlig sykdom, klarer helsevesenet å håndtere de innleggelsene som kommer – uten å knele fullstendig.

Men det er klart at det holder hardt. Fordi mange blir sykemeldt og borte fra jobb som en konsekvens av covid-19. Vi har lest om sykehuset på Gjøvik, hvor pensjonerte helsearbeidere har reddet situasjonen mang en gang. Fordi sykefraværet åpenbart er skyhøyt. Mer enn halvparten av kommunene sier de har problemer med tjenestenivået på grunn av sykefraværet, og enkelte kommuner har hatt sykefravær på mer enn 20 prosent.

Også det private næringslivet lider under stort sykefravær. Det er klart at når hjørnesteinsbedrifter som Hunton Fiber AS må kutte skift på grunn av sykefravær blant rundt 170 ansatte, viser det med tydelighet hvor prekær situasjonen kan være.

Dugnaden fortsetter, og det får samfunnshjulene til å gå rundt. Det begynner å røyne på nå. Men kanskje er det nettopp denne kraftanstrengelsen gjennom senvinteren som kan ta flokkimuniteten til neste nivå, slik at vi for alvor kan begynne på den nye hverdagen.