Gå til sidens hovedinnhold

Vinn-vinn – for hvem?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Raufoss Fotball (RF) engasjerer i vår kommune. Jeg husker selv tilbake fra 70-tallet, hvor stort det var å reise til Raufoss, for å se spillerne i de stripete draktene, på en ordentlig stadion, med masse tilskuere. Raufoss Fotball er en institusjon i vår kommune, men i mitt hode handler ikke denne saken om hvor mye det legges ned i frivillighetsarbeid, og om hvor samlende klubben kan være for deres medlemmer og andre. All respekt til det.

Saken handler om hvordan vi som ansvarlige politikere, skal se på økt lånegaranti som en ekstra risiko for kommunens innbyggere, med tanke på hva som kan skje hvis RF ikke klarer å holde sine forpliktelser til lånemengden de har, i disse koronatider, uavhengig av hvem søknaden kommer ifra. Det er risikovurderingen som må gjøres.

Kommunedirektøren avslutter sin vurdering av saken med denne kommentaren: Samlet sett er kommunedirektørens vurdering at det (som alltid ved garantier) er en økonomisk risiko, men at den ikke er vesentlig (etter lovens bokstav) og til hinder for å bli innvilget. Det blir derfor opp til kommunestyret å gjøre en samlet vurdering av garantisøknaden. Det vil altså være opp til kommunestyret, å gjøre den endelige vurderingen av risikoen. Det er vurderingen som vil være forskjellen, mellom lavere eller høyere risikogrunnlag for kommunen.

Vi i Vestre Toten Aps kommunestyregruppe har ihvertfall vurdert risikoen ut ifra følgende kriterier:

Hadde dette vært et ekstra tilskudd, så kunne vi eventuelt fjernet dette fra budsjettet, eller ihvertfall satt det opp mot andre utgiftsposter, hvis dette ble nødvendig. Dessverre så kan vi ikke det når lånepapirene er skrevet under. Da er vi prisgitt at RF klarer sine forpliktelser, for ikke å få uforutsette utgifter, tilført kommunens allerede trange økonomiske situasjon. Ser vi rundt oss har de andre kommunene vist til store kutt og reduserte ytelser i budsjettet for 2021, noe vi skal begynne å jobbe med i nærmeste fremtid.

Saken handler ikke om økt lån, men økte lånegarantier for VTK. Som vises av tallene under, så var den totale garantien på 28,47 millioner kroner, inkludert 25,0 millioner til den nye hallen, før saken kom til behandling. Tallene under er hentet fra RF sin søknad om lånegarantier.

Garantier i VTK før behandling:

- Nammo stadion (restgjeld fra 2015) 3.470.000 kr.

- Raufoss storhall – April 2020: 25.000.000 kr.

SUM 28.470.000 kr.

Garantier i VTK etter behandling:

- Nammo stadion (restgjeld 2015) 3.470.000 kr.

- NY Nammo stadion (ødelagt varmeanlegg) 4.500.000 kr.

- NY Flytting av restgjeld servicebygg/gamle boblehallen 5.625.000 kr.

- Raufoss storhall – gitt i april 2020: 25.000.000 kr.

SUM 38.595.000 kr.

Etter en eventuell refinansiering vil VTK være garantist for tilsammen cirka 38,6 millioner kroner, altså en økning på over 10 millioner. Noe som vi i kommunestyregruppa i VTAP mener at utgjør en betydelig økt risiko.

Kommunedirektøren skriver i sin kommentar til saken, at en positiv ting, er at kommunen vil bli sittende med kontroll på alle lånefinansene til RF. Dessverre vil jo dette også være det motsatte, slik at RF vil kontrollere kommunen som garantist. Noe som betyr at risikoen ikke blir mindre for VTK, snarere tvert imot. Derfor føler jeg at saken burde handlet om hvorvidt VTK bør sitte som «eneforsørger (les garantist)» for en klubb som RF.

Det vil være vinn-vinn for RF, som nå vil kun ha en garantist, og forholde seg til, med de utfordringer det innebærer for garantisten, som øker beløpet (risikoen) fra cirka 28,5 millioner til 38,6 millioner.

Ved eventuelt mislighold av innbetalinger, på grunn av en situasjon som pandemien, vil dette komme opp som ny sak i kommunestyret. Hva gjør vi, betaler vi utestående lån og renter, til RF får kontroll på økonomien, eller slår vi de konkurs? Ikke noen morsom sak å bestemme i et kommunestyremøte.

RF måtte tidligere i år, be om en ekstra driftsstøtte på 2 millioner på bakgrunn av koronasituasjonen Dette skal betales tilbake, med en redusert kommunal støtte på 0,4 millioner kroner i fem år. Noe som vi ikke finner er tatt med i de 0,6 millionene de sparer på ny lånegaranti. Så sammen med de allerede annonserte 0,2 millioner i redusert støtte til Nammo stadion, så ender vi opp med 0 kroner i sparte utgifter, ihvertfall de neste fem år? Mulig vi tar feil, men basert på sakens dokumenter, så er dette tilfelle.

En sak som kun er nevnt, er muligheten for en eventuell renteøkning de nærmeste årene. Dagens situasjon, gjør at renten vil holde seg lav, med tanke på den svake norske kronen og pandemien, men det er et paradoks at hvis situasjonen i landet blir bedre, vil sannsynligheten for at renten heves øke, og kostnadene for lånene det samme. Noe som igjen øker risikoen for lånetager og garantist.

Dette er altså den totale grunnen til at flertallet i kommunestyregruppa for VTAP, ikke følte oss bekvemme med å gå for en utvidet lånegaranti, sett i lys av koronasituasjonen, og den økonomiske situasjonen til VTK, de nærmeste årene.

Saken er nå avsluttet fra et politisk ståsted, hvor RF fikk sin garanti, men vil nok dessverre, kanskje komme opp igjen, hvis ikke koronasituasjonen løser seg innen vår/sommer 2021.

Så til slutt vil jeg si at som innbygger i VTK, kommunepolitiker og «skap»supporter av Raufoss, så håper jeg virkelig at ting ordner seg for RF, så jeg kan ta med mine barnebarn på kamp på stadion en gang i fremtiden, slik at de kanskje kan få den samme opplevelsen jeg selv hadde, med kamp på stadion.

Kommentarer til denne saken