NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) vurderer nå 43 områder med 305 kommuner for å finne ut om de er egnet for å bygge ut vindkraft. Kommunene er blitt bedt om innspill, og Valdres er et av områdene hvor det protesteres:

Unaturlig tanke

Ordføreren mener det er helt unaturlig å tenke tanken på å bygge ut vindmøller i disse unike naturområdene som har status som nasjonalpark:

– Det er stille områder som er egnet til rekreasjon. Jeg undres over at det brukes så mye ressurser på dette, sier Melbybråten til Kommunal Rapport.

Formannskapet i Øystre Slidre behandlet saken 23. august, og vedtok:

«Formannskapet meiner desse områdene ikkje er egnet for utbygging av vindmøller og stiller seg utforståande på at det i hele tatt er vurdert».

Områdene er valgt med utgangspunkt i vindressurser og nettkapasitet, som skal avstemmes mot andre viktige miljø- og samfunnshensyn, skriver NVE i et brev til alle landets kommuner.

Arbeidet er bestilt av Olje- og energidepartementet, og skal leveres innen 1. mars 2019 – med påfølgende høring. OED har utsatt fristen fra 31. desember 2018 for å ivareta gode muligheter for medvirkning.

De lokale bestemmer

Fitjar-ordfører Wenche Tislevoll (H) er styreleder i interesseorganisasjonen Landssammenslutninga for norske vindkraftkommuner (LNVK), som representerer 49 norske kommuner:

– Det skal normalt være en lokal beslutningsrett om vindkraftutbygging, sier hun til Kommunal Rapport.

Hun understreker at det ikke er noen automatikk i at områder som NVE undersøker faktisk blir bygget ut:

– Hvis alt ligger til rette for det, så har kommunene en mulighet. Det er slettes ikke sikkert at det blir bygd ut likevel, sier Tislevoll.

I løpet av 2017 vil det bli igangsatt drift ved fire vindkraftverk med en samlet installert kapasitet på om lag 350 MW. Utbyggingen i 2017 er dermed den største som har vært sett innen for norsk vindkraft noen gang. I 2018 vil også den største av prosjektene i Fosen-utbyggingen, Roan Vindpark (255 MW), bli idriftsatt, ifølge Vindportalen.no.