Gjøvikregionen helse- og miljøtilsynet om flerbrukshall-debatten: – Vi føler oss veldig misforstått

VIL PEKE PÅ UTFORDRINGENE: – Vi føler oss veldig misforstått, sier Ingunn Sandvik (f.v.), Siri Fuglem Berg og Randi Haugen i Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn.

VIL PEKE PÅ UTFORDRINGENE: – Vi føler oss veldig misforstått, sier Ingunn Sandvik (f.v.), Siri Fuglem Berg og Randi Haugen i Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn.

Debatten om flerbrukshallen på Vind går høyt etter at OA omtalte en høringsuttalelse om hallen fra Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn (GHMT). Tilsynet sier nå at de føler seg veldig misforstått.

DEL

I høringsuttalelsen til reguleringsplanen skriver GHMT blant annet at plasseringen av en flerbrukshall utenfor byen kan være uheldig i et folkehelseperspektiv med hensyn til sosial ulikhet i helse.

– Men det betyr slett ikke at vi ønsker å forhindre bygging av flerbrukshallen på Vind, ei heller endre plasseringen. Den er jo bestemt for lengst. Vårt anliggende er å peke på risikofaktorene med hensyn til plasseringen. Vi vil mane til bevissthet rundt hva som kan gjøres for at alle kan komme seg til hallen på enkleste og rimeligste måte året rundt, sier overingeniør Randi Haugen og kommuneoverlege Siri Fuglem Berg.

Tilsynet forholder seg til forskning som viser at sosiale helseforskjeller øker, til tross for målet om at helseforskjellene skal utjevnes.

GOBB arena Illustrasjon

GOBB arena Illustrasjon

Utvilsomt en utfordring

– Jeg kjøper ikke argumentasjonen om at det skal være vanskelig å komme seg til Vind, skriver Rødt-politiker Odd Christian Hagen i et leserinnlegg. Hva svarer dere ham?

– For en familie som bor i sentrum, og som ikke har bil, er det jo utvilsomt en utfordring å komme seg til og fra trening på Vind. Vi oppfordrer derfor kommunen til å ha fokus på alle former for tilgjengelighet. Det handler både om busspriser og bussavganger, utbygging av gang- og sykkelveier, brøyting, belysning, med mer, sier kommuneoverlege Siri Fuglem Berg.

Hun er ikke enig i at tilsynet er i utakt med realitetene, slik Hagen hevder.

– Kostnader og tilgjengelighet er viktige hindre for deltakelse i alle mulige aktiviteter, presiserer hun.

Risikofaktorer

– Uttalelsen fra GHMT faller på sin egen urimelighet, skriver styret i Vind i et leserinnlegg, og påpeker at Vind idrettspark ligger i kommunens største bydel. Men tilsynet holder fast på at det er en del risikofaktorer i forhold til tilgjengelighet og at det er av aller største betydning å vurdere disse i forhold til folkehelseperspektivet.

– Vi er opptatt av at hele befolkningen skal få best mulig folkehelse og få enklest mulig tilgjengelighet til Vind idrettspark. Bakgrunnen for uttalelsen er nettopp å peke på utfordringsbildet som reguleringsplanen kan medføre, for at disse utfordringene kan møtes på en god måte. Fordi hallen plasseres utenfor sentrum, er tilgjengelighet en utfordring som det er viktig å være obs på for å unngå negative konsekvenser, konkluderer rådgiver Ingunn Sandvik i tilsynet.

Fakta om Vind idrettspark

  • Vind stadion er lokalisert utenfor sentrum, cirka 360 meter over havet. Gjøvik stasjon ligger cirka 130 meter over havet. Det er med andre ord en betydelig høydeforskjell fra sentrum til Vind.
  • Vind stadion ligger cirka 800 meter unna nærmeste bebyggelse på Kopperud, som er den bydelen som ligger tettest ved. Hvis man ser dette i forhold til den bevegelsesradiusen barn normalt har fra hjemmet, er ikke dette et område barn kan komme seg til og benytte seg av på egen hånd før de er godt oppe i skolealder (10-12 år).

(Kilde: Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn)
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags