Det om i den spede begynnelse med et 20-tall aktive ungdommer med senere graveentreprenør Paul Berg som den første leder har i dag blitt Innlandets største idrettslag med sine 1600 medlemmer.

Dagens styreleder er Richard Søfteland Jensen.

Solgløtt og Askeplassen

I starten ble huset «Solgløtt» som var Vindingstad avholdslag sitt forsamlingslokale brukt som klubbhus og start og mål for terrengløp og skirenn som var de første aktiviteten Vind IL arrangerte. I 1934 fikk idrettslaget kjøpt litt jord der kunstgressbanen på Vind ligger i dag.

Det var gården Aske, det lille hvite huset som ligger midt på kunstgressbanen man fikk kjøpt dette av og navnet Askeplassen ble raskt tatt i bruk om det som i dag heter Vind Idrettspark. Området ble planert for hånd til bruk som fotballbane. Dette var i 1930-årene og nedgangstider og arbeiderne fikk 50 øre dagen i betaling fra Vardal Kommune som ble sammenslått med Gjøvik i 1964.

I etterkrigsårene var det tøffe tider for mange. Det gjaldt også Vind IL og klubben lå under Vardal IF helt fram til 1952. Sentrale i jobben med ny selvstendighet for Vind IL var bl.a. Harald Mellemberg og Mathias Skoglund arbeidet med få klubben på fote igjen. De var sentrale i dette arbeidet.

Oransje og blått

Vind ILs fotballag fikk ikke hete Vind IL fordi det var en navnekonflikt med Vinne IL i Vestfold ifølge NFF. Derfor het Vind ILs fotballgruppe Vindingstad FK som for første gang kretsmestere i fotball i sjette divisjon i 1968 med kjente spillere som Ragnar Skoglund, Kjell Lindstad og Svein Åge Hasli på laget. De spilte i hvite trøyer og svarte bukser, men fra 1969 bestemte klubben seg for å skifte klubbfarger til oransje og blått.

Husbyggingen utviklet seg voldsomt i Sørbyen fra siste del av 1960 tallet og utover 1970- og 1980-tallet. Medlemsmassen vokste voldsomt, og det var ca. 1200 medlemmer rundt 1980.

Anlegg

Vind IL har alltid tenkt at gode anlegg skaper god aktivitet. Behovet for flere flater kom med økningen i medlemsmassen. I 1976 kom grusbanen, og i 1982 kom Øvre bane. Ballsletta og skistadion ble tatt i bruk i 2007.

Klubbhuset Vindhytta er bygget i mange byggetrinn. Flørte delen av Vindhytta kom opp i 1968. Det ble senere bygd på med garderober tidlig 70 tall, så kom storsalen i 1979, og andre etasje og garderobeanlegget i 1993. Garasjen ble bygget høsten 2008 og sto klar til Ski NM i 2009.

I 2011 kom kunstgressbanen som er det delanlegget som hittil har skapt mest aktivitet. Hensikten var åpenbar: å kunne tilby treningsmuligheter på Vind for flere i en større del av året. Banen resulterte raskt til en stor økning i antall spillere spesielt i ungdomskullene.

GOBB arena, Vind ILs månelanding, sto ferdig og klar til bruk i november 2020. Anlegget består av en fotballhall, flerbrukshall, treningssenter, danse-/basistreningssal, 2 møterom, kontorer, 2 kjøkken, 6 store garderober, 2 trener/dommer/lærer garderober og lagre. Dette var et stort prosjekt det tok 7 år fra start planlegging til den sto ferdig.

Spesielt må Vind ILs prosjektleder Anders Myhre, styreleder Richard Søfteland Jensen og mannen med ideen til prosjektet Jens Petter Markestad trekkes fram.

Deres bidrag i hele prosessen med planlegging, forhandlinger og gjennomføring har vårt uvurderlig for prosjektet og ikke minst for klubben. På vegne av Vind IL, Sørbyen og Gjøvikregionen som har fått et fantastisk idrettsanlegg – TUSEN TAKK!


Idrettsaktivitet

Som nevnt var det terrengløp og ski og fotballs som har dominerte idrettstilbudet på Vind. I 2016 ble Amerikansk fotball ned Gjøvik Swans som siden starten i 2011 var en egen klubb bl.a. med tilholdssted på Biri. Swans cheerdance kom i 2018 som en naturlig del av amerikansk fotball for dette hører sammen. Initiativ til begge disse kom fra HiG/NTNU miljøet og er et veldig fint tilskudd til idrettstilbudet på Vind og i Gjøvik.

Bordtennis ble et tilbud i 2018, og høsten 2020 ble en basketballgruppestartet. Dette har blitt en stor suksess og det er ca. 100 aktive allerede.

Gjøvik innebandyklubb er leietaker i GOBB arena og bidrar til god aktivitet på Vind.

Vind IL startet med FFO, Fotballfritidsordning i 2013. Det har blitt en stor suksess og startet med 13 unger. I dag har dette økt til 170 deltakende unger. I 2021 kom også IFO, idrettsfritidsordning, som gir et bredere idrettstilbud enn kun fotball.

Hele Vind Idrettspark benyttes av barnehager og skuler til alle slags fysisk aktivitet, og Vind IL bidrar med trenere til valgfag Fysisk aktivitet og helse for Ungdomsskolene på Kopperud og i Hunndalen.

Stor dugnadsånd

Dugnadsånden er unik, og folk er utrolig flinke til å stille opp på de etter hvert mange arrangementene.

En ekstra honnør til ressursgruppa vår som er rundt 30 seniorer som jobber fast en gang i uka, og de bidrar på arrangementer og mye forefallende i løyper og på anlegget. Mange av de som var unger i klubben etter krigen er med i ressursgruppa vår i dag.

Arrangementer

Vind IL er synonymt med arrangementer. Alt fra klubbrenn til NM 2009 og igjen i 2023 via B-NM, Hovedlandsrenn til flere Norgescup og Skandinavisk cup på ski.

Fotballturneringer som Gjøvik Cup for de yngste til klassikeren Adidas cup som vi har arrangert siden 1984. Hva GOBB arena vil gi oss av nye arrangementer blir det spennende å se for mulighetene er veldig store.

Økonomi

Det viser seg at gode anlegg skaper god aktivitet som igjen skaper god økonomi.

Fra en kassabeholdning på 34 øre på 30 tallet via 2 millioner i 1994 og 3 millioner i 2008 er Vind ILs budsjett for 2022 på hele 17 millioner.

Æresmedlemmer

Det henger høyt å bli æresmedlem og her er lista over alle som er utnevnt gjennom årenes løp:

1982: Sverre Hasli †, Harald Mellemberg †.

1984: Mathias Skoglund †.

1993: Arne Sørlie †.

2002: Bjørn Kjensberg

2012: Kåre Martinsen og Rune Stenvold

2018: Kolbjørn Asphaug

2020: Jens Petter Markestad

2021: Per Normann Dahl og Ragnar Skoglund.

Ansatte

Vind IL har siden 80 tallet hatt administrativt ansatte. Fra starten var det Frøydis Kjemperud som gjorde enkelte oppgaver. Det har vært ansatt vaktmestre på timebasis siden tidlig 80 tall; Kjell Lindstad, an Ole Vold, Ingar Holmen, Vegar Fuglerud til Rune Stenvold fikk 30 % stilling i 2008 til Roger Bents Øverli ble ansatt i full stilling 1.2.2021.

Den første daglige leder var Aud Wilhelmsen som ble ansatt i 2002. Hun ble avløst av Per Olav Bjørnsletten i 2006 og fra 2008 til 2013 var Kolbjørn Asphaug som bekledde rollen og den første i 100 % stilling. Kolbjørn er senere avløst av Jørn Ola Formo 2013-15, Aleksander Jansen 2015–2016 og dagens daglige leder Ketil Gjerde fra 2016.

Administrasjonen er de siste årene utvidet i takt med aktivitet og økonomi og det siste tilskuddet er deling av Markeds- og arrangement til 2 hele stillinger, noe hovedstyret vedtok på sitt møte 15.2.2022.

Det er disse som driver Vind IL administrativt i dag; Kontorassistent Renata Bolek, Akademileder Stian Lauritsen, Driftsleder Roger Bents Øverli, Arrangementsansvarlig Roy Pedersen, Markedsansvarlig Mette Stenersen og Daglig leder Ketil Gjerde. I tillegg er det sportslig leder fotball, IFO leder og andre trenere ansatt i mindre stillinger.

Vind IL har bursdag

Pandemien gjør at vi ikke får gjennomført det planlagte arrangementet i dag 19. februar, men det kommer mye jubileumsaktivitet utover året.

Det skal bli en stor jubileumsmarkering som skal involvere alle medlemmer og alle andre som vil se hva som skjer på Vind. Det er laget en retroutgave av den klassiske oransje Adidas fotballdrakten med blå striper. Det kommer en jubileumsbok og andre aktiviteter gjennom året.

Gratulerer med dagen!