Jeg ble inspirert til endelig å sende dette leserinnlegget etter å ha leste det gode innlegget om villrein som Kristin E. Gangås og Jan Olav Solstad har skrevet i GD 6. januar i år.

Jeg er glad i fjellet, spesielt i Jotunheimen. For noen år siden hadde jeg en flott tur fra Valdresflya og innover mot Bukkehåmåren. Der så jeg to reinsdyr. Det var fasinerende å se hvordan de beitet på det som for meg så ut som ingenting, der i 1600 meters høyde. Dette var i et område uten villrein så det var sikkert to tamrein som hadde kommet bort fra flokken.

Tankene mine startet der og da om Norges ansvar for villreinstammene. Nå har 2000 dyr blitt slaktet i Nordfjella på grunn av fare for skrantesyke. Jeg har ikke kunnskap til å bedømme om det er var riktig eller ikke, men brutalt var det uansett.

Jeg har hatt gleden av å bli med på moskussafari på Dovrefjell, det var en stor opplevelse. Vi fikk se mange av de fantastiske dyra. Guiden vår fortalte at de hadde sett villrein dagen før. Det gledet meg at noen fikk se villrein i sitt rette element, men det hører altså til sjeldenhetene.

Kanskje er tiden inne for at Staten skal kjøpe opp de 3-4 tamreinlag som er knyttet til Jotunheimen og gjeninnføre Jotunheimen som et område for villrein. Villreinstammen i Jotunheimen ble fortrengt og delvis innlemmet i tamreinflokkende den gang de ble etablert for noe over 100 år siden.

Villreinstammene i Norge blir stadig utsatt for press i deres leveområder. Det være seg utbygging av veier, kraftledninger, hytteområder m.m. I tillegg gir klimaendringene også negative følger for reinsdyra`s leveområder.

Etter at Langsua nasjonalpark ble etablert er det nå et stort fjellområde som strekker seg fra Synnfjellet via Jotunheimen og til Hemsedalsfjellet. Dette kan bli et stort og sammenhengende villreinområde som delvis består av områder med nasjonalpark status. Villreinstammen i Vest-Jotunheimen og Lærdal- Årdalsfjella vil ikke bli så isolerte og kan inngå i en ny og større stamme.

Etter hvert kan dette gi flotte naturopplevelser både for fjellturister og for jegere.

Dagens eiere av tamreinflokkene må få kompensert for sine dyr og for sitt tap av fremtidige næringsinntekter. De har drevet en lovlig og god naturbasert næring i mange år, det står det respekt av. Videre bør det være i alles interesse at kompetansen hos reingjetere og tamreinlaga blir brukt i Statens naturoppsyn for å være med å bygge opp og forvalte denne nye villreinstammen.

Tiden er inne for å slå et slag for villreinen i Sør-Norge og ta det ansvaret Norge har for å bevare en bærekraftig stamme.