Villmarksliv i Veståsen? Nye hyttetomter lagt ut for salg

Mellom Begnadalen og Randsfjorden ligger Grevsjøen og Lille Grevsjøen, og i området er det nå mulig å sikre seg en hyttetomt i hyttefeltet Grevsjølia.