Gå til sidens hovedinnhold

Villedende om Gjøvik som elektivt sykehus?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Julehøytiden er kanskje tiden for festtaler og framtidsvisjoner. Prosjektsjef Rune Aarbø Reinaas i HSØ sparte ikke på noe da han i sitt framlegg for styret i Helse sør-øst nevnte at Gjøvik sykehus skal utvikles til å bli et av landets beste innenfor dagkirurgi og dagbehandling (Ref OA: Slik kan framtiden bli for Gjøvik Sykehus) og brukte Moss som eksempel.

I rapporten «HSØ Konkretisering av virksomhetsinnhold» kan man lese at 70 % av all elektiv kirurgi i Innlandet er tenkt lagt til akuttsykehuset (Lillehammer) og at de 3 operasjonsstuene på Tynset Sykehus rettferdiggjør 2 ortopeder og 2 bløtdelskirurger svarende til 100 % stillinger. Ser man på planlagt aktivitet når det kommer til dagbehandling og dagkirurgi er det antatt 9000 behandlinger på Akuttsykehuset, 4000 på Hovedsykehuset og 3500 på Elektivt sykehus. De 600 ansatte på Gjøvik vil antakelig utøve om lag 460 årsverk.

Rett nok er Moss et relativt populært sykehus å jobbe på, men Reinaas glemmer tilsynelatende å samtidig informere om at Moss sykehus er et døgnkirurgisk sykehus og ikke kun et dagkirurgisk sykehus. Han nevner heller ikke at Moss har 11 operasjonsstuer og ikke bare 3!

Reinaas sine framtidsutsikter om at Gjøvik kan bli et av landets beste innenfor dagkirurgi og dagbehandling framstår dessverre ikke troverdig om man ser på planlagt aktivitet og kapasitet. Det synes større grunn til å frykte at sykehuset blir første salderingspost når innstrammingene kommer og risikerer nedgradering til lokalmedisinsk senter.

Ser man videre på medisinsk dagbehandling er det naturlig å tenke seg at mye poliklinikk kan videreføres på sykehuset. Kreftbehandling vil også kunne gis på sykehuset, men vil dette mest sannsynlig begrenses til enklere kurer, ikke ulikt hva vi gir på LMSene i dag.

Til slutt er det interessant at Reinaas på spørsmål om rekruttering framhever at den relativt korte avstanden mellom Brumunddal, Lillehammer og Gjøvik legger godt til rette for rekruttering og rotasjon mellom sykehusene. Dette samsvarer dårlig med samfunnsanalysen der den lave pendlervilligheten i Innlandet framsto som et viktig argument for å trekke Hovedsykehuset nærmere Hamar, som ble ansett å ha størst rekrutteringsevne.

Kommentarer til denne saken