Ville flytte uthuset litt VEKK fra veien - fikk nei

Klage hjalp ikke, men politikerne var splittet.