Vill glede på Fjordheim om mulig bru lengre sør: – Mjøshytter kan bli revet

Enten må Fjordheim ofres eller så må hytteeiere vike plassen for ny Mjøsbru.