Nå har Statsforvalteren i Innlandet sendt ut et høringsforslag om 14 nye verneområder i Innlandet. Alle områdene er foreslått vernet som naturreservat.

Naturreservat innebærer et strengt vern med forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Beiting, jakt, fiske, sanking av sopp og bær vil fremdeles være tillatt.

De foreslåtte nye områdene er:

 • Utvidelse av Breie naturreservat, 303 daa i Etnedal kommune
 • Utvidelse av Eriksrud naturreservat, 74 daa i Gjøvik kommune
 • Høkleberget, 1074 daa i Gran kommune
 • Viertjenna, 757 daa i Grue kommune
 • Kjøremslia, 1167 daa i Nord-Fron kommune
 • Åsli, 872 daa i Nordre Land kommune
 • Utvidelse av Turrtind naturreservat, 7484 daa i Nordre Land kommune
 • Årneslia, 903 daa i Ringebu kommune
 • Liberget, 217 daa i Ringsaker kommune
 • Bjønndalen og Kompåsmyra, 352 daa i Ringsaker kommune
 • Leine og Mælumsberget, 331 daa i Ringsaker kommune
 • Utvidelse av Kvannskardkletten naturreservat, 603 daa i Stor-Elvdal kommune
 • Ånes, 55 daa i Søndre Land kommune
 • Korpekløvet, 342 daa i Sør-Aurdal kommune

I verneplanen høres det i alt cirka 14.530 dekar, hvorav cirka 12.600 dekar er skog. Frist for å avgi uttalelse i høringsdokumentet er 20. februar 2023.