Vil til bunns i Heknes påstander: Hyrer Innlandet revisjon til å legge en plan

Kontrollutvalget i Nordre Land tar ballen, og vil ikke feie påstandene fra Hekne under teppet.