Ordningen skal gjelde fra september til og med desember 2020 og innebærer at staten dekker en andel av reiselivsbedriftenes faste, uunngåelige utgifter, ifølge forslaget.

Hotell og overnatting, servering, formidlingsbransjen og deler av bransjene for passasjertransport og opplevelser er bransjer som pakken er innrettet mot.

– Mange går nå en svært usikker høst og vinter i møte. Det er lenge til neste sommerferie, næringslivet har utsatt mange seminarer og kickoff, og julebordsesongen er usikker, sa næringsminister Iselin Nybø (V) da hun sammen med distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) la fram pakken mandag.

– Mange har permittert og mange frykter for oppsigelser. Mange lokalsamfunn frykter at krisen får alvorlige ringvirkninger for resten av næringslivet, la Nybø til.

Møter partene til dialog om innretningen

Kompensasjonsordningen som nå foreslås, vil bygge på regelverket for den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet, som ble avviklet 1. september. Nøyaktig hvordan ordningen skal innrettes, er ikke helt klarlagt. Regjeringen vil gå i dialog med partene i arbeidslivet for å få på plass detaljene. De første møtene finner sted allerede tirsdag.

Målet er å rette tiltakene mot bedrifter som har stort omsettingsfall, slik at de kan trygge driften og arbeidsplassene til landet er over i en mer normal situasjon igjen.

– Hverdagen for reiselivsbedrifter blir ikke som før på en god stund ennå. Men gjennom disse tiltakene jobber vi for å opprettholde en bærekraftig og mangfoldig næring, sa Nybø.

Ny omstillingspakke

Regjeringen foreslår også å gi ytterligere 250 millioner kroner til omstilling, som fordeles via Innovasjon Norge. For å kvalifisere til støtte må bedriftene vise til mer enn 30 prosent omsetningsfall de to siste månedene sammenlignet med året før.

De vil også ha en egen tilskuddsordning på 200 millioner kroner der kommunene som har måttet sette i verk ekstra lokale smitteverntiltak på grunn av større smitteutbrudd, kan kompensere bedrifter som har blitt spesielt rammet.

– Når vaksinene er på plass og grensene åpner, skal Norge vær land nummer én for utenlandske turister fordi vi har klart å bruke krisen til å bygge opp et mer slagkraftig reiseliv, sa Helleland.