Moria på Lesbos er Europas største flyktningleir. Den ble bygget for 3000 mennesker men huser i dag rundt 20.000. Historiene som kommer fra den overfylte leiren er hjerteskjærende. Barn ned i 2-årsalderen bedriver selvskading. Barn slår hodet i gulvet til de blør. Det er branner, vold, søppel, åpen kloakk, kalde telt og mangel på skolegang, helsevesen og rent vann. Barna er livredde og deprimerte. Vi burde gjort noe lenge før Koronapandemien. Vi MÅ gjøre noe nå.

Til onsdagens fylkestingsmøte hadde jeg derfor for første gang meldt opp en sak. Viktig sak, godt forberedt og sendt ut i god tid. MDG, Ap, SV og Rødt sto bak forslaget. Andre partier varslet at de ville støtte det. Alt lå an til flertall og at Innlandet fylkesting skulle legge press på Stortinget ved å stille seg bak oppropet om å evakuere barna fra Moria.

Slik gikk det ikke. Ved innsendte forslag kan saken avvises hvis 1/3 av fylkestinget motsetter seg behandling. Den muligheten valgte FrP, Høyre og Sp å benytte seg av. Altså ingen debatt og intet vedtak.

Jeg liker ikke å snakke om politikken til andre partier. Men denne gangen gjør jeg et unntak. Sps begrunnelse for å ikke behandle saken var nemlig at fylkestinget ikke skal uttale seg om utenrikspolitikk. Jeg kjøper ikke den begrunnelsen.

For det første er ikke mottak og bosetting av flyktninger og asylsøkere ren utenrikspolitikk. De bosettes i kommuner og bruker kommunale og fylkeskommunale tjenestetilbud. Selvfølgelig er fylkeskommunenes vilje og kapasitet til å ta imot ekstraordinære bosettinger relevant for Stortinget. I Vestfold og Telemark skjønte Sp dette. Jeg skulle ønske de gjorde det i Innlandet også.

For det andre må ideen om at fylkestinget ikke skal bry seg med utenrikspolitikk være et nyervervet prinsipp for Sp. Det er ikke lenge siden Sp reiste fylkesting rundt med interpellasjoner om tilslutning til ACER og EUs 3. energipakke. Jeg var også motstander av norsk tilslutning, men det er i høyeste grad utenrikspolitikk. Og mens mottak av flere asylsøkere kan få konkrete konsekvenser for vår region har jeg til gode å merke noen forskjell etter at Norge tilsluttet seg ACER.

Sp har på Stortinget varslet at de støtter å hente ut barn fra Moria. Det er bra! Betingelsene de setter er imidlertid urimelige. De forutsetter at flere europeiske land må bidra og at antallet barn man henter ut skal fordeles basert på befolkningsgrunnlag.

Sp må ta inn over seg at andre land er langt hardere av koronapandemien enn oss. I forhold til folketall tar vi imot langt færre asylsøkere enn gjennomsnittet i EU. Det har ikke vært færre ankomster av flyktninger og asylsøkere til Norge siden 90-tallet. Vi har ledig kapasitet. Når vi vet hvor forferdelig forholdene er i leirene i Hellas, skal virkelig vår hjelp være avhengig av hva Polen og Ungarn gjør?

Det er fortsatt helt i det blå hva Sp i Innlandet mener om dette. Jeg oppfordrer partiet på det sterkeste til å ta stilling til saken også i vårt fylke. Gjør de ikke det kan det bare bety to ting. Enten blir de ikke enige med seg selv eller så anser de ikke saken som viktig. Begge deler ville vært forferdelig trist.