Aktor la ned påstand om fengsel, forsvarer la ned påstand om frifinnelse under siste dag av rettsaken mot en grisebonde i Valdres. Det skriver avisa Valdres.

Bonden var tiltalt for grovt brudd på dyrevelferdsloven - blant annet på grunn av at det ble funnet 122 døde griser som hørte han til. Det ble også observert flere sjuke, skadde og skrøpelige griser på fjellet hvor mannen hadde om lag 2000 griser på beite.

Påtalemyndigheten frafalt deler av siktelsen mot mannen under rettsaken, men mener fortsatt at han bør straffes for grovt brudd på dyrevelferdsloven.

Den delen av siktelsen som gjaldt 122 griser som ble funnet døde ble frafalt, på grunn av at aktor Einar Gauslaa Bergem ifølge avisa Valdres mener det ikke kan utelukkes at de døde som følge av sjukdom eller en ulykke.

Selv om deler av siktelsen ble frafalt mener aktor Bergem at grisebonden bør dømmes til 90 dager i fengsel for grovt brudd på dyrevelferdsloven, men at han bør få en strafferabatt som tilsvarer to tredeler av straffen.

Påtalemyndigheten mener også at restriksjonene på antall dyr, som han allerede er underlagt av mattilsynet, bør idømmes.

Avisa Valdres skriver at bondens forsvarer Mauritz Aarskog ba om full frifinnelse:

– Saken hører ikke hjemme i domstolen, det er mer en sak for Mattilsynet. Når siktelsen som omhandler de 122 døde grisene er ute av bildet, er det påvist lite lidelser og skader hos dyra. Ikke et dyr er avlivet, sier han ifølge avisa Valdres.

Rettsaken startet torsdag, og samme dag lot grisebonden seg intervjue av OA. Han var da tydelig på at dyra ikke hadde det lett høsten 2020.

– Dyra hadde det vanskelig der oppe. Levemiljøet var ikke bra nok, men vi gjorde det vi kunne, sa han.

Det var ikke påtalemyndigheten enig i. De mener bonden ikke har gjort nok for dyra, og at det var mange dyr som led under bondens manglende evne til å sørge for at de hadde gode levekår på fjellet.