Vil se på hele planen for Synnfjellet en gang til

Skal det bygges 1700 nye hytter i Synnfjellet? Skal det investeres for 400 millioner kroner i VA-løsninger? Ikke ennå i hvert fall.