– Vil se nærmere på arbeidsmiljøet ved legevakta

Et anstrengt arbeidsmiljø og høyt sykefravær over tid, oppgis som årsak til at Gjøvik kommune valgte å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse ved Gjøvik interkommunale legevakt i mai.