Gå til sidens hovedinnhold

Vil regjeringen, i likhet med Ap og Frp, prioritere utbygging av Rv4?

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Midt i en pandemi som har satt norsk næringsliv på prøve som aldri før, har vi forventninger til at politikerne vil investere i gode vilkår for næringer som sikrer arbeidsplasser og viktige eksportinntekter. Nå har både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet uttalt at de vil prioritere en utbygging av Rv4, innlandsindustriens livslinje. Men, det aller viktigste er likevel at regjeringen prioriterer Rv4. Kan vi satse på det?

Nye Veier AS viser at en utbygging av Riksveg 4 er et av de aller mest lønnsomme vegprosjektene som er lagt på samferdselsminister Knut Arils Hareides bord, med en samlet trafikantnytte på 22 milliarder kroner og en netto samfunnsnytte på 18 milliarder kroner. Den er lønnsom fordi reisetiden kan kuttes med 40 minutter på hele strekningen. Eksportindustrien og arbeidspendlerne lider i dag under en Riksveg 4 som har 27 ulike standarder mellom Mjøsbrua og Oslo, og er preget av unødvendig lang kjøretid og store køproblemer. En utbygging av Rv4 er langt på overtid. Dette må ta slutt!

Vi representerer et stort antall framtidsretta bedrifter i Gjøvikregionen. Raufossindustrien alene omsetter for 10-12 milliarder kroner årlig. Over 32.000 vogntog går ut og inn av Raufoss-porten hvert år. 90 prosent går til eksport, og klyngen består av omkring 40 bedrifter med nær 3000 ansatte. Hvis vi teller med alle aksjeselskapene langs hele Riksveg 4, fra Gjøvik til Gjelleråsen, representerer vi en samlet verdiskapning på 70 milliarder kroner og over 30.000 arbeidsplasser.

Denne verdiskapningen, denne eksporten og disse arbeidsplassene skal sikre fremtidens velferd. En utbygging av Riksveg 4 til en sammenhengende firefeltsvei vil fjerne viktige konkurranseulemper for industrien i Gjøvik, Raufoss, Hadeland, Ringerike og Romerike. I tillegg vil det ha en nasjonal betydning for alle som frakter varer fra nord til sør. Riksveg 4 blir den korteste vegen mellom Trondheim og Oslo, og verden. Nye Veier AS har i sitt innspill til NTP anbefalt en slik utbygging, og har finansieringen i sine årlige rammer.

I dag er dårlige, lokale transportforbindelser er den største utfordringen for oss og andre innlandsbedrifter. Seks av ti av bedriftene langs Riksveg 4 oppgir at høyere transportkostnader enn konkurrentene er den største utfordringen de neste fem årene, viktigere enn sterkere internasjonal konkurranse som sådan, eller skatter og avgifter.

Riksveg 4 er altså problemet, og nå må vi rope et varsko!

Både Statens Vegvesen og Nye Veier har konkludert med at ny Riksvei 4 er blant de aller mest samfunnsøkonomisk lønnsomme veiprosjektene i Norge. Det vil styrke kritisk nasjonal infrastruktur, samtidig som det styrker norsk eksportretta industri for fremtiden. Vi er veldig glade for at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har sett verdien av dette, men det er avgjørende at dagens regjering nå prioriterer Riksvei 4!

Kommentarer til denne saken