Vil pasienter forsvinne til Oslo? Risikoen kartlegges nå

Dersom Mjøssykehuset ikke bygges ved Mjøsbrua, truer utkantene med å velge andre helseforetak.