Gå til sidens hovedinnhold

Vil øremerke fv. 33

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Innlandet fylkeskommune er landets største fylkesvegeier. Samtidig er vi et fylke med et beskjedent folketall. Det gjør det særdeles utfordrende for oss å kunne ta vare på vegkapitalen vår og redusere vedlikeholdsetterslepet innenfor det ordinære inntektssystemet. Beregningen av rammetilskuddet tar dessverre ikke hensyn til antall kilometer fylkesvei vi har ansvaret for.

Nasjonal transportplan ble debattert i Stortinget mandag og votert over tirsdag denne uken. Mange gode forslag falt, deriblant Arbeiderpartiet og Senterpartiets forslag om at det skulle utarbeides en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier, og sørge for at fylkeskommunene settes i stand til å følge denne planen. 2 milliarder kroner skulle styrke satsingen på fylkesveier. Da blir det en fattig trøst er at det ligger et løft av fylkesvegene i vedtatte NTP, men forutsetningen for løftet er at fylkeskommunen selv har styrke nok til å bære det. Det blir nemlig en tilskuddsordning der det stilles krav om at fylkeskommunen selv må komme opp med samme beløp for å få vår del av midlene, det vil si at vi må spleise 50/50 med Staten. Med andre ord, høyreregjeringen fortsetter med ordninger for å styrke de sterke!

Innlandet fylkeskommune er ingen rik fylkeskommune, til det er vi for få innbyggere. Men her må vi bruke muligheten og forsøke å rigge oss slik at vi får maks ut av Statens tilskuddsmidler. Vi har et stort behov for å få tildelt av disse midlene. Helt konkret trenger vi investeringsmidler til tiltak på de store fylkesvegene våre; fv. 24 øst i fylket og fv. 33 vest i fylket. I fylkestinget onsdag vektla derfor Arbeiderpartiet i ett av våre innspill til fylkeskommunedirektøren i det kommende budsjettarbeide for 2022-2023, å finne friske midler for å spleise med Staten når tilskuddsordningen etableres. Da får vi enda mer trafikksikkerhet for pengene! Det trenger beboerne og trafikantene på fylkesveg 33!

Kommentarer til denne saken