Gå til sidens hovedinnhold

Vil Oppland Sp vrake Mjøssykehuset?

oa mener

Sykehusdiskusjonen fortsetter på høy temperatur. Til helga er det knyttet stor spenning til hva fylkesårsmøtet i Oppland Senterparti vedtar etter sin diskusjon om saken. Partiets helsestatsrådkandidat Kjersti Toppe og partileder Trygve Slagsvold Vedum har allerede vært så bastante i sine sykehusuttalelser om både Oslo-dilemmaet og Innlandets skvis, at det er åpent lende for skifte av standpunkt. Det er to alternative forslag til årsmøtet; å kreve at et Mjøssykehus plasseres i Moelv, eller så ønsker partiet heller å videreutvikle dagens akuttsykehus i gamle Oppland.

Gjøvik-ordfører Torvild Sveen har imidlertid kommet med et tredje forslag; «at strukturen ut over hovedsykehuset må ta utgangspunkt i at det elektive og akuttsykehus II etableres i byene som i dag har de største helsefagutdanningene samt den høyeste forskningsaktiviteten innenfor helsesektoren». Altså Gjøvik og Elverum. Det vil ikke være uventet om dette forslaget skaper reaksjoner fra Gudbrandsdalen, som naturlig nok er svært glade for at Lillehammer er foreslått som akuttsykehus nummer to i prosjektgruppas anbefaling.

Lillehammer-ordfører Ingunn Trosholmen (Ap) stiller på sin side nå spørsmål ved målbildet om en hovedsykehusmodell og savner utredning av det såkalte null-alternativet, altså å opprettholde akuttsykehus i alle tre mjøsbyene. Spørsmålene er med andre ord store og mange nå på oppløpssida, og de politiske svarene kan peke i alle retninger da Helse sør-øst runder av høringsprosessen 26. mars.

Like fullt er det ikke urealistisk med dagens meningsmålinger å se for seg at et nytt storting etter høsten kan komme til å utsette hva enn Helse sør-østs vedtak i vår skulle bli. Om ikke annet, så for å få utredet null-alternativet. I så fall fortsetter seigpiningen, mens Sykehuset Innlandet neppe vil slutte å omstille seg i den retning utviklingen går.

For om null-alternativet ikke er utredet, kan vi være rimelig trygge på at en videreføring av dagens struktur ville bety betydelige endringer i driften - som Helse sør-øst står hardt på at ikke er bærekraftig i dag. Funksjoner ville blitt fordelt og samlet i større grad enn nå. Og det utslitte sykehuset i Hamar ville åpenbart måtte prioriteres i oppussingsbudsjettet.

Kommentarer til denne saken