Den religiøse siden ved påske har blitt borte for mange. Ordet påske kommer opprinnelig fra det hebraiske ordet Pesach som direkte oversatt betyr «å gå forbi». Og det er mange nordmenn som gjør. De går forbi påskens innhold. Men kanskje ikke i år. Vi lever med koronafrykt. Livet er liksom på vent. Vi er usikre og vet ikke helt hva fremtiden vil bringe. Det hele er så uvirkelig.

Liv og død - det er jo hva påsken dypest sett handler om. Livet blir fattigere hvis vi ikke gir plass til både sorg og glede, langfredager og påskemorgener. Langfredag er en sentral dag, ikke bare i påskeuken. Men mange opplever langfredag daglig i disse usikre tider. For langfredag er en sentral dag, ikke bare i påskeuken. Koronaviruset gjør så visst ikke livet lettere for oss. Det er grunn til å være engstelig! De som ikke er det, har ikke forstått alvoret.

Påsken er på mange måter forbundet med symboler. Når vi feirer påske og ser noen av disse symbolene ved frokostbordet, i et ukeblad, på TV eller ute i naturen kan vi kanskje tenke litt over hva de betyr. Korset symboliserer Jesu død. Og mange av oss opplever flere korsdager gjennom livet. Og egget symboliserer livet som bryter frem. Også påskeliljene er et symbol på de nye livet. Og sola som vi alle er opptatt av i påskehøytiden er fra gammelt av et kristent symbol fordi Jesus og sola gir liv og vekst.

Etter langfredag kommer påskemorgen. Det er mange tekster i Bibelen om liv og håp, om ikke å bekymre seg. I en av påsketekstene (Matteus 28,1-10) møter vi 2 kvinner ved Jesu grav. De møtte en engel som sa til dem : «Frykt ikke!»

Vi trenger engler i dag, helsearbeidere og alle andre som står på. Og vi må lytte mer til alle englene i blant oss enn til er dommedagsprofetene som spår død og undergang! For døden må vike for livskreftene. Det er mitt håp at englene vil lykkes i sitt arbeid så livet kanskje kan gjenoppstå etter påske?