Vil legge ned tingretten i Gjøvik og flytte den til Hamar

Av

Hamar foreslås som hovedrettssted i forslaget til ny samlokalisering av domstolene i Innlandet.