Vil la Gjøvik skole beholde alle ansatte ut skoleåret

Skolen hadde ansatt for mange, men alle får fortsette i jobben enn så lenge.