Det er usikkert om Morten Ørsal Johansen fra Frp er mest opptatt av å kritisere Senterpartiet eller Ap i sitt leserbrev i OA 15. juni. Det er heller ikke sikkert om Frp egentlig ønsker å styre Norge, etter at de brøyt opp den borgerlige flertallsregjeringa i 2020. Nå er partiet tilbake og protesterer i opposisjonen om skatte- og avgiftsnivået de var med å gjøre rekordhøyt mens de satt i regjering. Det har aldri før vært krevd inn så mye i bompenger tidligere, som da Frp styrte samferdselsdepartementet.

Men Frp angriper i leserbrevet på skatt. Mens Frp har gitt store skattelettelser til de aller rikeste og avgiftsøkninger til folk flest, har vi foreslått det motsatte. Senterpartiet har noe høyere formuesskatt enn det regjeringen og støttepartiet Frp har funnet sammen om. Samtidig har Senterpartiet foreslått lavere formuesskatt på driftsmidler og maskiner, som er det vi ser på som den arbeidende kapitalen i bedriftene. I tillegg har vi foreslått høyere bunnfradrag, som gjør at mindre bedrifter kommer bedre ut. Formuesskatten er viktig for at de rikeste skal bidra til spleiselaget.

Å bidra inn i fellesskapet med skatt gir over tid en merverdi, som mange bedrifter og lokalsamfunn har fått merke behovet for mer enn ellers i løpet av covid-19-pandemien og smittevernrestriksjonene det siste året. Vi har hatt behov for en nasjonalstat med rammer og økonomi til å gi fellesskapet trygghet for tjenester og arbeidsplasser. Frp sin liberalisering er en trussel mot dette fellesskapet. Senterpartiet mener skatte- og avgiftsnivået må bidra til mer sosial og geografisk fordeling, blant annet for å styrke tjenester nær folk og beredskapen i hele landet.