Vil flytte Mjøsbrua lenger sør

Nye Veier vil bygge ny Mjøsbru lenger sør, slik at den går i land på Skulhusodden på Gjøvik-sida.