Vil etablere et felles arrangørnettverk

Etter signaler fra flere arrangører rundt om i distriktet vil Visit Innlandet nå etablere et forum som kan samle flere av aktørene.