Tusenvis av 10. klassinger står snart foran et viktig valg, nemlig valget om videregående opplæring. Søknadsfristen er 1. mars og mulighetene er mange.

Næringslivet i Innlandet er variert og spennende og for mange bransjer er det mangel på fagarbeidere og behovet for faglært arbeidskraft vil øke i årene fremover. Dette vil bety økt behov for både lærlinger, fagarbeidere, fagskoleteknikere og ingeniører. Bygg- og anleggsnæringen er en av de bransjene som har et udekket behov. I vår bransje er det mange fag å velge i og vil kunne gi mange muligheter både under utdanning og senere som arbeidsplass.

I Innlandet er vi heldige og ha ganske god søkning til yrkesfag også til bygg- og anleggsteknikk. Mange unge, med støtte fra foreldre og andre gode rådgivere, ser at dette er et fagområde samfunnet har behov for, og som derfor både er et trygt og godt valg. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at flere tar fag- og svennebrev og det er svært gode nyheter for Innlandet

Er du usikker? Yrkesfag kalles ofte gullbilletten inn i yrkeslivet. Her er gode grunner til å velge yrkesfag:

* Du skaper noe og ser konkrete resultater av det du gjør.

* Du kommer deg raskt ut i jobb.

* Du får lønn under utdanning.

* Du blir god til å løse problemer og jobbe selvstendig.

* Du får ferdigheter slik at du kan utføre arbeid med høy faglig kvalitet.

* Du står sterkt om du ønsker å starte egen bedrift.

* Du blir attraktiv for norske bedrifter.

* Du kan få ansvar for å håndtere avanserte maskiner.

* Du får mange muligheter til å utdanne deg videre.

Det er vanskelig å vite hvordan fremtidens arbeidsliv vil se ut, men en ting er sikkert og det er at vi fortsatt skal bygge landet. Vi trenger hele tiden nye veger, banestrekninger, boligområder, skoler, barnehager, svømmehaller og industriområder for å nevne noe. I tillegg til alle nybygg og ny infrastruktur skal det som allerede er bygd vedlikeholdes og driftes. Byggeaktiviteten i Innlandet er stor og vi har behov for hver jente og gutt som vil ta opplæring i våre fag, og vi vil gjerne ha deg med på laget.