I 2016 gikk partene i kultursektoren med på en midlertidig pensjonsordning for å sikre økonomien til institusjonene. Det var en felles målsetning der de ønsket på sikt å få på plass en pensjon som varer livet ut og er kjønnsnøytral.

Arbeidsgiver ønsker ikke en lik pensjons ordning. I en sektor hvor om lag halvparten av de ansatte er kvinner, og alle hadde en kjønnsnøytral og livsvarig pensjon frem til 2016.

Unge kvinner vil tape på ordningen som arbeidsgiver tilbyr i løpet av pensjonstiden. Lever hun lengre, vil forskjellene være større.

Vi mener en hybridpensjon er en gylden middelvei, og viderefører viktige kvaliteter i ordningen de gikk fra i 2016. De vil komme bedre ut med en hybridordning. Den er forutsigbar og trygg, samtidig som den er kjønnsnøytral. Kostnadene ved å gå over til en hybridordning, er cirka 1 prosent dyrere for arbeidsgiver enn hva en innskuddspensjon koster.

Ser vi på den ytelsesbaserte pensjonen de hadde før 2016, vil en hybridpensjon koste omtrent halvparten av en slik ordning.

Buss Innlandet vil vise sympati og støtte for de streikende i kultursektoren, og synes det er merkelig at arbeidsgiver ønsker å videreføre en holdning der ulikheter mellom kvinner og menn opprettholdes. Det har vært fokus i mange år for å få til likhet mellom kvinner og menn.

Vi vil se at de streikende med kamerater vinner frem.