Helt siden 2001, da Oppland og Hedmark fylkers sykehus organisatorisk ble slått sammen til Sykehuset Innlandet HF, har det vært planlagt samling av institusjonene på Toten, Gjøvik, Lillehammer, Stange, Hamar og Elverum til ett nytt «komplett» sykehus. Ordet «komplett» har vært en gjenganger i debatten og planene, selv om alle vet at for eksempel nevrokirurgi ikke vil bli en del av tilbudet her i Innlandet.

Det fristes med færre vaktlinjer uten å skille mellom ganske billige hjemmevaktordninger og dyrere tilstedevaktsordninger. Og så skal tilbudet til mennesker med psykisk sykdom bli så mye bedre ved å bli samlokalisert med somatikken.

For snaut to år siden ble det lansert en løsning med hovedsykehus, ett akuttsykehus til, og dessuten et sykehus for planlagt (elektiv) virksomhet. Man innser åpenbart at det ikke er økonomi til å etablere det komplette Mjøssykehuset, for det må vel være økonomiske, og ikke faglige hensyn som har ført til denne endring i planene?

Det synes nå klart at vi ikke får det som i mer enn 15 år har vært drømmen for planleggerne, ett sykehus for Innlandet, dimensjonert stort nok.

I denne fasen må det være lov å spørre om det fortsatt er viktigere enn nesten alt annet å samle psykiatri og somatikk på ett sted? Vil det ikke være mer fornuftig først og fremst å samle somatikken? Hva er det psykiatri og somatikk skal tilføre hverandre ved samlokalisering som ikke kan ordnes på annen måte enn ved tilstedeværelse i felles bygg?