Vil bygge over hundre nye leiligheter i sentrum – mulig oppstart neste høst

Nytorvet i Gjøvik kan bli bebygd med fire boligblokker og over hundre nye leiligheter.